Fracții zecimale     Periodicitate

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Fracții zecimale

Periodicitate

Când rezultatul unei împărțiri este o fracție finită și când o fracție periodică?

Regulă :

Atunci când transformăm o fracție ordinară ireductibilă

Picture 4
într-o fracție zecimală rezultatul este :

1. O fracție zecimală finită dacă numitorul (b) este 2, 5, sau 10 sau o putere a lui 10 sau un produs de puteri ale lui 2 sau 5.
Exemplu :
Picture 6

2. O fracție periodică simplă dacă numitorul (b) nu se divide nici cu 2, nici cu 5.
Exemplu :
Picture 7

3. O fracție periodică mixtă dacă numitorul (b) se divide cu 2 sau 5 dar are și alt factor prim.

Picture 8

Picture 5

1. Transformați în fracții zecimale și specificați ce fel de fracție zecimală ați obținut : \(\frac{21}{2}\); \(\frac{10}{3}\); \(\frac{15}{7}\); \(\frac{101}{12}\); \(\frac{2}{2}\);
Rotunjiți rezultatele la zecimi.

Rezolvare

\(\frac{21}{2}\) = 10,5 – fracție zecimală finită

\(\frac{10}{3}\) = 3,(3) – fracție zecimală periodică simplă

\(\frac{15}{7}\) = 2,(142857) – fracție zecimală periodică simplă

\(\frac{101}{12}\) = 8,41(6) – fracție zecimală periodică mixtă

\(\frac{2}{3}\) = 0,(6) – fracție zecimală periodică simplă

10,5 rotunjit la zecimi este 10,5

3,(3) rotunjit la zecimi este 3,3

2,(142857) rotunjit la zecimi este 2,1

8,41(6) rotunjit la zecimi este 8,4

0,(6) rotunjit la zecimi este 0,7

2. Care dintre următoarele numere admit o scriere exactă sub formă de fracție zecimală neperiodică?

\(\frac{3}{2}\); \(\frac{4}{5}\); \(\frac{3}{6}\); \(\frac{1}{7}\);

Rezolvare

\(\frac{3}{2}\) = 1,5; \(\frac{4}{5}\) = 0,8 \(\frac{3}{6}\) = 0,5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro