Numere naturale     Puteri cu exponent natural

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Numere naturale

Puteri

Așa cum înmulțirea este o adunare repetată : 3 + 3 + 3 + 3 = 3 · 4 = 12
puterea unui num ăr este o înmulțire repetată : 3 · 3 · 3 · 3 = 3 4 = 81 sau 2 · 2 = 2 2 = 4 sau 5 · 5 = 5 2 = 25

Un număr înmulțit cu el însuși se mai numește pătratul acelui număr și se scrie n 2 .
De exemplu: 6 · 6 = 6 2 = 36
Un număr înmulțit cu el însuși de trei ori se mai numește cubul acelui număr și se scrie n 3 .
De exemplu: 2 · 2 · 2 = 8

În general dacă "a" este un num ăr, produsul

Picture 1

a n se numește puterea numărului " a" și se citește: "a" la puterea "n" sau mai simplu: "a" la "n".
"a" se numește bază iar "n" exponent.

Picture 9

Puteri speciale

Unu la orice putere este unu.

Picture 10

De exemplu: 1 3 = 1; 1 2021 = 1

Orice număr nenul ridicat la puterea zero este 1.

Picture 11

De exemplu: 5 0 = 1; 1978 0 = 1

Zero la orice putere nenulă este zero.

Picture 12

De exemplu: 0 3 = 0; 0 7512 = 0

Nu se definește zero la puterea zero.

Picture 13

Picture 5

1. Scrieți ca putere următoarele produse: 8 · 8 · 8; 10 · 10 · 10 · 10; 2 · 2 · 2 · 2 · 2.

Rezolvare

8 · 8 · 8 = 8 3 = 512
10 · 10 · 10 · 10 = 10 4 = 10 000
2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 2 5 = 32

2. Să se calculeze următoarele puteri: 3 2 , 4 5 , 12 2 , 2 8

Rezolvare

3 2 = 3 · 3 = 9
4 5 = 4 · 4 · 4 · 4 · 4 = 1024
12 2 = 12 · 12 = 144
2 8 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 256

3. Calculați 5 2 – 4 2 + 11 2

Rezolvare

5 · 5 + 4 · 4 + 11 · 11 = 25 – 16 + 121 = 9 + 121 = 130

4. Calculați pătratele numerelor 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16

Rezolvare

9 · 9 = 81
10 · 10 = 100
11 · 11 = 121
12 · 12 = 144
13 · 13 = 169
14 · 14 = 196
15 · 15 = 225
16 · 16 = 256
Țineți minte aceste puteri!

Glume cu tâlc

1. Rezolvați : 3 3 + 4 4 + 3 3 + 5 5 = ?

Rezolvare

3 3 + 4 4 + 3 3 + 5 5 = 3435
Picture 4

2. Găsiți pătratul lui 12 și a răsturnatului său.
Găsiți pătratul lui 13 și a răsturnatului său.
Ce observați?

Rezolvare

Găsim așa numitele "pătrate în oglindă " .
Picture 2

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro