Numere naturale     Reguli de calcul cu puteri

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Numere naturale

Reguli de calcul cu puteri

Înmulțirea puterilor cu aceeași bază :

Picture 1

Exemplu:

Picture 2

Împărțirea puterilor cu aceeași bază :

Picture 3

Exemplu:

Picture 4

Puterea unei puteri :

Picture 6

Exemplu:

Picture 7

Ordinea efectuării calculelor :

Dac ă nu avem paranteză calculăm mai întâi exponentul.

Picture 12

Înmulțirea și împărțirea puterilor cu același exponent :

Picture 8

Exemplu:

Picture 9

Picture 10

Exemplu:

Picture 11

1. Scrieți ca o singură putere următoarele produse: 6 4 · 6 3 , 2 2 · 2 3 , 3 4 · 3 6 .

Rezolvare

6 4 · 6 3 = 6 4+3 = 6 7
2 2 · 2 3 = 2 2+3 = 2 5
3 4 · 3 6 = 3 4+6 = 3 10

2. Calculați următoarele puteri: (2 3 ) 2 , (3 2 ) 2 , (10 2 ) 4 .

Rezolvare

(2 3 ) 2 = 2 3·2 = 2 6
(3 2 ) 2 = 3 2·2 = 3 4
(10 2 ) 4 = 10 2·4 = 10 8

3. Scrieți ca produs de puteri: (7·3) 3 , (10 · 5) 2 , (2 · 10) 5 .

Rezolvare

(7 · 3) 3 = 7 3 · 3 3
(10 · 5) 2 = 10 2 · 5
(2 ·10) 5 = 2 5 · 10 5

4. Completați cu numerele potrivite: 3 ? · 2 3 = 72; 100 : 2 ? = 25; (3 ? ) 2 = 3 10

Rezolvare

3 2 · 2 3 = 9 · 8 = 72
100 : 2 2 = 100 : 4 = 25
(3 5 ) 2 = 3 10

5. Calculează: 8 10 : 4 7 = ; 3 1200 : 9 600 =

Rezolvare

Aducem la aceeași bază
8 10 : 4 7 = (2 3 ) 10 : (2 2 ) 7 = 2 30 : 2 14 = 2 (30 – 14) = 2 16
3 1200 : 9 600 = 3 1200 : (3 2 ) 600 = 3 1200 : 3 1200 = 1

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro