Mulțimea numerelor întregi     Mulțimea numerelor întregi

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Numere întregi

Mulțimea numerelor întregi

Mulțimea numerelor întregi cuprinde atât numerele întregi pozitive și numărul zero, pe care până acum le-am numit numere naturale cât și numerele întregi negative.

Notăm mulțimea numerelor înregi cu

ℤ = { ... -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ... }

Not ăm cu + mulțimea numerelor întregi pozitive

+ = { 1, 2, 3, 4, ... }

+ = { x ∈ ℤ | x > 0 }

Not ăm cu + mulțimea numerelor întregi negative

= { ... -4, -3, -2, -1}

= { x ∈ ℤ | x < 0 }

Pentru a reprezenta numerele întregi pe axa numerelor, prelungim axa numerelor naturale la stânga.

Axa numerelor întregi :

Picture 1

Dou ă numere întregi sunt opuse dacă diferă doar prin semnul lor.

Exemplu de numere opuse :

1 și –1
3 și –3
12 și –12

Coordonatele a două numere opuse denumite și abscise, sunt simetrice pe axa numerelor față de zero.

Picture 4

Dintre două numere întregi, cel mai mare este reprezentat în dreapta față de cel mic.


Picture 3

a < b
b > c
a > c
b < 0

Toate numerele negative sunt mai mici decât zero.

Toate numerele pozitive sunt mai mari decât zero.

Orice num ăr pozitiv este mai mare decât orice număr negativ.

Exemplu:

Ionel are o datorie de 100 de lei, notăm această datorie cu –100.
Vasilică are o datorie de 120 de lei, notăm această datorie cu –120.

Cine are o datorie mai mare? Vasilică. Dar totuși –120 < –100.
Observăm că pentru a compara datoria nu am comparat direct numerele întregi. Am comparat valoarea lor fără semn, valoarea lor absolută.

Lecția următoare se ocupă cu valoarea absolută a unui număr întreg.

1. Completează șirul cu elementele lipsă: -1, ... , -5, -7, ... , -11, ..., ..., -17.

Rezolvare

-1, -3 , -5, -7, -9 , -11, -13 , -15 , -17

2. Scrie opusul următoarelor numere: 28, 31, 8, 0, 61.

Rezolvare

28 -28
31 -31
8 -8
0 0
-61 61

3. Ordonează crescător următoarele numere: -1, -3, 4, 6, -6, -7, -2, 2, 5.

Rezolvare

-7, -6, -3, -2, -1, 2, 4, 5, 6

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro