Mulțimea numerelor întregi     Adunarea numerelor întregi

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Numere întregi

Adunarea numerelor întregi

Suma a două numere întregi cu același semn este egală cu suma modulelor lor, precedată de semnul comun al numerelor.

Exemplu :

5 + 3 = |5| + |3| = 8

– 5 + (– 3) = |5| + |3| = – 8 sau scris mai succint – 5 – 3 = – 8

Suma a două numere întregi de semne contrare este egală cu diferența dintre modulul mai mare și modulul mai mic, precedată de semnul numărului cu modulul mai mare.

Exemplu :

– 5 + 3 = –2

7 – 5 = 2

9 – 12 = – 3

Propriet ățile adunării numerelor întregi

Oricare ar fi a,b,c :


Comutativitatea

a + b = b + a

Exemplu :

– 5 + 3 = 3 + (– 5) = – 2

Asociativitatea

(a + b ) + c = a + (b + c)

Exemplu:

– 7 + 2 – 5 = (– 7 + 2) – 5 = – 7 + (2 – 5) = – 10

3 – 8 – 6 = 3 +(– 8) + (– 6) = [3 + (– 8)] – 6 = 3 + [(– 8) + (– 6)] = – 11

Elementul neutru

Zero este element neutru pentru adunarea numerelor întregi.

a + 0 = 0 + a = a

Exemplu:

1 + 0 = 0 + 1 = 1

– 7 + 0 = 0 – 7 = – 7

Suma a dou ă numere opuse este zero

a + ( – a) = – a + a = 0

Exemplu :

9 + ( – 9) = (– 9) + 9 = 0

1. La o staţie meteo termometrul înregistrează temperatura de -12° C dimineața devreme. Ce temperatură va afișa acesta la prânz, știind că temperatura a crescut cu 18°C.

Rezolvare

–12 + 18 = 6°C

2. Calculează: 16 + ( 13) + 4 + ( 10).

Rezolvare

16 + ( 13) + 4 + ( 10) = 3 + 4 + ( 10) = 7 + ( 10) = –3

3. Calculează, ordonând termenii în mod convenabil: 18 + 14 + ( 12) + 16.

Rezolvare

18 + ( 12) + 14 + 16 = 30 + 14 + 16 = 30 + 30 = 0

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro