Mulțimea numerelor întregi     Scăderea numerelor întregi

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Numere întregi

Scăderea numerelor întregi

Diferența a două numere întregi se obține prin adunarea descăzutului cu opusul scăzătorului.

a – b = a + (–b), unde a, b

Exemple:

7 – 10 = 7 + (– 10) = – 3

9 – (– 5) = 9 + 5 = 14

În următorul exercițiu sunt marcate cu galben operațiile care urmează să fie rezolvate :
4 + 5 – (–3) + 19 – 10 – 7 – (3 + 4) =
9 – (–3) + 19 – 10 – 7 – (3 + 4) =
9 + 3 + 19 – 10 – 7 – 7 =
12 + 19 – 10 – 7 – 7 =
31 – 10 – 7 – 7 =
21 – 7 – 7 = 7

1. Un mare magazin din oraș are trei nivele supraterane, parterul și două nivele de parcare subterană ca în desenul de mai jos.

Picture 1

a) Dacă urcăm de la – 2 la etajul 1 c âte etaje am urcat?
b) Care este maximul de etaje pe care îl putem urca folosind liftul acestei clădiri?
c) Dacă suntem la etajul 2 și coborâm trei etaje la ce nivel vom ajunge?
d) Câte etaje trebuie să urcăm de la – 1 la 3 ?
e) Dacâ liftul face 7 secunde pe etaj iar oprirea sau pornirea durează în plus 3 secunde cât durează să vină liftul la – 1 de la etajul 3?

Rezolvare

a) Dacă urcăm de la – 2 la etajul 1 c âte etaje am urcat?
1 – (– 2) = 1 + 2 = 3
b) Care este maximul de etaje pe care îl putem urca folosind liftul acestei clădiri?
3 – (– 2) = 3 + 2 = 5
c) Dacă suntem la etajul 2 și coborâm trei etaje la ce nivel vom ajunge?
2 – 3 = – 1
d) Câte etaje trebuie să coborâm de la – 1 la 3 ?
Niciunul. De la – 1 la 3 liftul urcă! :)
e) Dacâ liftul face 5 secunde pe etaj iar oprirea sau pornirea durează în plus 3 secunde cât durează să vină liftul la – 1 de la etajul 3 dac ă vine fără alte opriri ?
De la – 1 la 3 sunt 4 nivele.
4 · 5 + 3 + 3 = 26 s

2. Calculează următoarele diferențe: 9 – 7; 4 – 10; 12 – 20 ;

Rezolvare

9 – 7 = 2
4 – 10 = – 6
12 – 20 = – 8

3. Află termenul necunoscut: x – 2 = – 13; – 6 - y = 8; 12 – z = 5.

Rezolvare

x – 2 = – 13
x = – 13 + 2
x = – 11
– 6 – y = 8
– y = 8 + 6 = 14
y = –14
12 – z = 5
– z = 5 – 12
– z = –7
z = 7

4. Noapte sunt –3 grade Celsius iar ziua sunt 9 grade Celsius. Care este diferența de temperatură între zi și noapte?

Rezolvare

9 – ( – 3) = 9 + 3 = 12° C

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro