Mulțimea numerelor întregi     Înmulțirea numerelor întregi

Selecție de lecții video

Numere întregi

Înmulțirea numerelor întregi

Produsul a două numere întregi, cu același semn, este egal cu produsul modulelor lor, precedat de semnul „+”.

Exemplu:

5 · 8 = 40
(– 3) · (– 7) = – 21

Produsul a două numere întregi cu semne contrare este egal cu produsul modulelor lor, precedat de semnul „ – ”.
Exemplu:

6 · (– 7) = 42
(– 4) · 2 = – 8

Produsul oricărui număr întreg cu 0 și produsul lui 0 cu orice număr întreg este egal cu 0.

Exemplu:

0 · (– 9) = 0
(– 4) · 0 = 0
0 · 3 = 0
2 · 0 = 0

Rezultatul înmulțirii a două numere întregi se numește produs.

Proprietățile înmulțirii a două numere întregi

Oricare ar fi numerele a,b,c :

comutativitatea

a b = b a

Exemplu:

(– 3) · (+ 7) = (+ 7) · (– 3)

asociativitatea

(a b) c = a (b c)

Exemplu:

[(– 3) · (+ 7)] · (– 5) = (– 3) · [(+ 7) · (– 5)]

1 este element neutru

a 1 = 1 a

Exemplu:

(– 3) · 1 = 1 · (– 3) = – 3

distributivitatea față de adunare

a (b + c) = a b + a c

Exemplu:

(– 2) · [(+ 7) + (– 5)] = (– 2) · (+ 7) + (– 2) · (– 5)

produsul cu zero este zero

a 0 = 0 a = 0

Exemplu:

(– 5) · 0 = 0 · (– 5) = 0
7 · 0 = 0 · 7 = 0

Produsul unui număr par de factori negativi este pozitiv .

Exemplu:
(– 3) · (– 2) · (– 7) · (– 5) = 210

Puterile pare ale numerelor negative sunt pozitive.

Exemplu :

(– 2) 6 = 2 6 = 32

Produsul unui num ăr impar de factori negativi este negativ.

Exemplu:
(– 3) · (– 2) · (– 7) = – 42

Puterile impare ale numerelor negative sunt negative.

Exemplu :

(– 2) 5 = 2 5 = 16

Produsul dintre un număr întreg nenul și – 1, schimbă semnul numărului.

Exemplu :
(– 1) · 10 = – 10
9 · (– 1) = – 9

Picture 5

1. Calculează: 9 · 7 + ( 7) · 8 – 6.

Rezolvare

9 · 7 + ( 7) · 8 – 6 = 63 + ( 7) · 8 – 6 = 63 + ( 56) – 6 = 7 – 6 = 1

2. Calculează: ( 1) · ( 2) · ( 5) · ( 6).

Rezolvare

( 1) · ( 2) · ( 5) · ( 6) = 2 · ( 5) · ( 6) = 2 · 30 = 60

3. Calculează A · ( B) știind că A = 6a + 12b 16c și B = 3a + 6b 8c = 8

Rezolvare

Observăm că A este dublul lui B. A = 2(3a + 6b 8c), deci A=2B
A = 2 · B = 2 · ( 8) = 16
A · ( B) = 16 · ( 8) = 16 · 8 = 128

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro