Mulțimea numerelor întregi     Împărțirea numerelor întregi

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Numere întregi

Împărțirea numerelor întregi

Câtul a două numere întregi cu același semn este egal cu câtul modulelor lor, precedat de semnul „+”.

Exemplu:

12 : 3 = 4
(– 20) : (– 4) = 5

Câtul a două numere întregi cu semne contrare este egal cu câtul modulelor lor, precedat de semnul „–”.

Exemplu:

(– 26) : 2 = – 13
18 : (– 3) = – 6

Câtul lui 0 și orice număr întreg nenul este egal cu 0.

Exemplu:

0 : 2 = 0
0 : – 2 = 0

Împărțirea la 0 nu are sens.

Câtul a două numere întregi, când deîmpărțitul este multiplu al împărțitorului, este tot un număr întreg.

Exemplu :

32 : ( – 4) = – 8

(a + b) : c = a : c + b : c
(a – b) : c = a : c – b : c

dacă a și b sunt numere întregi, multipli ai lui c.

Exemplu

(15 + 20) : 5 = 15 : 5 + 20 : 5 = 3 + 4 = 7

Mulțimea divizorilor unui număr întreg a este formată din reuniunea mulțimii divizorilor naturali ai lui a cu mulțimea opușilor acestora.

Exemplu

D 6 = {–6, –3, –2, –1, 1, 2, 3, 6}

Un număr întreg este prim dacă are ca divizori numere naturale numai pe 1 și pe el însuși.

Un număr întreg este prim dacă are ca divizori întregi numai pe 1, –1, pe el însuși și opusul lui.

1. Calculează: 48 : 12, 100 : 25, ( 125) : ( 5)

Rezolvare

48 : 12 = 4
100 : 25 = -4
( 125) : ( 5) = 25

2. Află numărul necunoscut: 27 · x = 108, 81 · y = 243, 78 · z = 468

Rezolvare

27 · x = 108
x = 108 : 27 = 4
81 · y = 243
y = ( 243) : ( 81) = 3
78 · z = 468
z= ( 468) : 78 = 6

3. Scrie mulțimea divizorilor întregi ai numerelor: 24, -14, -15, 6.

Rezolvare

24 : {-24, -12, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24}
-14 : {-14, -7, -1, 1, 7, 14}
-15 : {-15, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 15}
6: {-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6}

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro