Mulțimea numerelor întregi     Ordinea efectuării operațiilor

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Numere întregi

Ordinea efectuării operațiilor

Operațiile de același ordin se efectuează în ordinea în care sunt scrise de la stânga la dreapta.

Exemplu

2·2 : 2·2 = 4 : 2·2 = 2·2 = 4

Într-un exercițiu de calcul cu mai multe operații se efectuează mai întâi ridicările la putere, apoi înmulțirile și împărțirile, în ordinea în care apar, și apoi adunările și scăderile.

Exemplu

64 : 2 2 – (–10) : 5 + 5 = 64 : 4 – (–10) : 5 + 5 = 16 – (–10) : 5 + 5 = 16 – (–2) + 5 = 16 + 2 + 5 = 18 + 5 = 23

Dacă un exercițiu conține paranteze, se efectuează mai întâi operațiile din parantezele rotunde, apoi operațiile din parantezele drepte și, în final, operațiile din acolade.

Exemplu:

{ (–4) 2 + [ 5 · 7 : ( –5) + 2023 0 ]} · (–1) 2022 [ 5 30 : (–5) 29 ] 2 =
{ 16 + [ –7 + 2023 0 ]} · (–1) 2022 [ – (5 30 : 5 29 ) ] 2 =
[ 16 + ( –7 + 1) ] · 1 – ( – 5 30-29 ) 2 =
(16 – 6 ) ( – 5 ) 2 =
10 – 25 = – 15

Într–o sumă de numere întregi ordinea termenilor se poate schimba, fără ca suma să se schimbe.

Exemplu

16 – 6 + 16 + 10 = – 16 + 16 + 10 – 6 = 4

Dacă în fața unei paranteze care conține un număr întreg sau o succesiune de adunări și de scăderi de numere întregi se află semnul „–”, acesta și parantezele se pot elimina, scriind termenii din paranteze cu semn contrar.

10 – (12 + 5 – 3) = 10 – 12 – 5 + 3 = – 2 – 5 + 3 = – 7 + 3 = – 4

1. Calculați –[–12 · (–4)] : – (–2) 3 .

Rezolvare

–48 : – (–8) = –48 : 8 = – 6

2. Să se calculeze – (+5) 2 · [(–3) · (–2) – 4].

Rezolvare

– (+5) 2 · [(–3) · (–2) – 4] = –25 · (6 – 4) = – 25 · 2 = – 50

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro