Mulțimea numerelor raționale     Adunarea și scăderea numerelor raționale

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Mulțimea numerelor raționale

Adunarea și scăderea numerelor raționale

Suma a două numere raţionale a și b este un număr raţional notat cu a + b. Numerele a și b se numesc termenii sumei. Termenii unei sume de pot fi reprezentați prin fracții ordinare sau fracții zecimale.

Diferența a două numere raționale a și b este un număr rațional notat cu a – b egal cu suma numărului a cu opusul numărului b , adică: a + (–b).

a – b = a + (–b) = (–b) + a

Exemplu :
8 – 3 = 8 + (–3) = (–3) + 8 = 5

Proprietățile adunării numerelor raţionale sunt similare proprietăților adunării numerelor întregi.

Comutativitatea : a + b = b + a

Asociativitatea: (a + b) + c = a + (b + c)

Element neutru: a + 0 = 0 + a = a

Opusul unui num ăr rațional a este notat cu -a.

a + (– a) = (– a) + a = 0
– (– a) = a

Oricare ar fi numerele raționale a,b și c.

1. Aflați rezultatul sumelor :
a) \(\frac{6}{7}+(–\frac{8}{7})\)

b) \(\frac{4}{5}+\frac{6}{5} – \frac{5}{5}\)

c) \(\frac{9}{4} – \frac{14}{4} + \frac{25}{4}\)

Rezolvare

a) \(\frac{6}{7}+(-\frac{8}{7})\) = \(\frac{6}{7} – \frac{8}{7}\) = \( –\frac{2}{7}\)

b) \(\frac{4}{5}+\frac{6}{5} – \frac{5}{5}\) = \(\frac{10}{5} – \frac{5}{5}\) = \(\frac{5}{5}\) = 1

c) \(\frac{9}{4} – \frac{14}{4}+\frac{25}{4}\) = \(–\frac{5}{4}+\frac{25}{4}\) = \(\frac{20}{4}\) = 4

2. Calculați
a) – 3 – ( –\(\frac{3}{4}\) ) =
b) \(\frac{5}{3}\) + ( –\(\frac{7}{5}\) ) =
c) –1\(\frac{7}{2}\) + ( –\(\frac{3}{4}\) ) ( –\(\frac{7}{4}\) ) =

Rezolvare

a) – 3 – ( –\(\frac{3}{4}\) ) = – \(\frac{12}{4}\) + \(\frac{3}{4}\) = –\(\frac{9}{4}\)

b) \(\frac{5}{3}\) + ( –\(\frac{7}{5}\) ) = \(\frac{25}{15}\) –\(\frac{21}{15}\) = \(\frac{4}{15}\)

c) –1\(\frac{7}{2}\) + ( –\(\frac{3}{4}\) ) ( –\(\frac{7}{4}\) ) = –\(\frac{9}{2}\) –\(\frac{3}{4}\) + \(\frac{7}{4}\) =
= –\(\frac{18}{4}\) –\(\frac{3}{4}\) + \(\frac{7}{4}\) = \(\frac{–18–3+7}{4}\) = \(\frac{–14}{4}\) = \(\frac{7}{2}\)

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro