Mulțimea numerelor raționale     Ecuații în mulțimea numerelor raționale

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Mulțimea numerelor raționale

Ecuații în mulțimea numerelor raționale

Dacă adunăm sau scădem același număr întreg la ambii membri ai unei egalități (inegalități) de numere întregi, atunci egalitatea (inegalitatea) se păstrează.

Exemplu:

7 = 7 | +1
7 + 1 = 7 + 1

x = 3 | -1
x – 1 = 3 – 1

Dacă înmulțim cu același număr întreg (pozitiv) ambii membri ai unei egalități (inegalități) de numere întregi, atunci egalitatea (inegalitatea) se păstrează.

Dacă împărțim cu același divizor comun (pozitiv) ambii membri ai unei egalități (inegalități) de numere întregi, atunci egalitatea (inegalitatea) se păstrează.

Forma generală a ecuațiilor de gradul I în mulțimea numerelor raționale este :

a x + b = c unde x este necunoscuta iar a,b și c sunt numere raționale.

Exemple :

2x + 5 = 11
Pentru a afla necunoscuta x ne folosim de propriet ățile egalităților de mai sus.
2x = 11 – 5
2x = 6
x = 3 este soluția ecuației.

x + \(\frac{10}{3}\) = \(\frac{5}{4}\)

x = \(\frac{5}{4}\) – \(\frac{10}{3}\)

x = \(\frac{15}{12}\) – \(\frac{40}{12}\)

x = \(\frac{25}{12}\)

\(\frac{10}{3}\) · x = \(\frac{5}{7}\)

x = \(\frac{5}{7}\) : \(\frac{10}{3}\)

x = \(\frac{5}{7}\) · \(\frac{3}{10}\)

x = \(\frac{1}{7}\) · \(\frac{3}{2}\)

x = \(\frac{3}{14}\)


Picture 5

1. Rezolvă următoarele ecuații: 1,5 + x = 6,5; 2x – 6 = 12; 2,5x + 3 = 10,5;

Rezolvare

1,5 + x = 6,5; x = 6,5 - 1,5 = 5
2x – 6 = 12; 2x = 12 + 6 ; 2x = 18; x = \(\frac{18}{2}\) = 9

2,5x + 3 = 10,5; 2,5x = 10,5 – 3; 2,5x = 7,5
x = \(\frac{7,5}{2,5}\) = \(\frac{75}{25}\) = 3

2. Calculează: x + 2(2x + 1) = 7.

Rezolvare

x + 2(2x + 1) = 7
x + 4x + 2 = 7
5x + 2 = 7
5x = 5
x = 1

3. Determină mulțimea A = {x | 4x – 1 < 12}

Rezolvare

4x – 1 < 12
4x < 13
x < \(\frac{13}{4}\)
x < 3,25 și x , deci A = {0, 1, 2, 3}

4. Găsește 3 numere consecutive știind că o treime din suma lor este 13.

Rezolvare

13 · 3 = 39 (suma celor 3 numere)
Numerele consecutive sunt x, x+1 și x+2
x + (x + 1) + (x + 2) = 39
3x + 3 = 39
3x = 36
x = 12


5. Perimetrul unui dreptunghi este de 24 cm. Știind că lungimea este de 4 ori mai mare decât lățimea, aflați lungimile laturilor dreptunghiului.

Rezolvare

P = 2 · l + 2 · L
L = 4l
P = 2 · l + 2 · 4 · l
P = 2 l + 8 l = 10 l
24 = 10 l, deci lățimea este de 2,4 cm.
L = 4 · 2,4 = 9,6 cm

6. Știind că 15 kg de mere costă cu 45,5 lei mai mult decât 8 kg de mere, aflați prețul unui kg de mere.

Rezolvare

15kg – 8kg = 45,5lei
7kg = 45,5
1 kg mere = 45,5 : 7 = 6,5 lei

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro