Noțiuni geometrice fundamentale     Unghiuri opuse la vârf

Selecție de lecții video

Geometrie

Unghiuri opuse la vârf

Două unghiuri cu acela și vârf care au laturile unuia in prelungirea laturilor celuilalt se numesc unghiuri opuse la vărf.

Picture 3

Dacă două unghiuri sunt opuse la vârf, atunci ele sunt congruente.

Picture 5

Picture 1 1. Care este valoarea unghiului x din figură ?

Rezolvare

În figura alăturată unghiul cu măsura egală cu x este opus la vârf cu unghiul de 45 , deci ele sunt congruente. Asta înseamnă că valoarea lui x este 45 

2. Să se determine valoarea unghiului COD din figura de mai jos, știind că unghiul AOB are măsura de 90 .

Picture 2
Rezolvare

AOB = 90 ° , iar COD este opus la vârf cu AOB => COD = 90 °

3. În figura de mai jos AOB = 30 ° , să se calculeze măsura unghiurilor BOC, DOC, AOD știind că

AOB + BOC + COD + AOD = 360°.

Picture 4

Rezolvare

Unghiurile AOB și COD sunt opuse la vărf rezultă că măsurile lor sunt egale :
AOB = COD = 30°
Unghiurile BOC și AOD sunt opuse la vărf rezultă că sunt congruente sau măsurile lor sunt egale :
BOC AOD
În suma de mai sus înlocuim unghiurile cunoscute cu măsura lor și BOC cu AOD pentru că au aceeași măsură.
30° + AOD + 30° + AOD = 360 °
60° + AOD + AOD = 360 °
60° + 2 · AOD = 360°
2 · AOD = 300°
AOD = 150°
Răspuns: AOD = 150°; BOC = 150°; DOC = 30°

4. Identificați toate perechile de unghiuri opuse la vărf din următoarea figură știind elementele mulțimilor următoare sunt puncte coliniare : { B, O, F}, {A, O, E}, {D, O, G} :

Picture 6

Rezolvare

AOB și EOF
BOD și FOG
DOE și AOG
AOD și EOG
BOE și AOF
DOF și BOG

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro