Noțiuni geometrice fundamentale     Unghiuri formate în jurul unui punct

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Geometrie

Unghiuri formate în jurul unui punct

Unghiurile formate în jurul unui punct au următoarele proprietăți :

Au vârful comun.

Oricare două unghiuri au interioarele disjuncte.

Suma măsurilor lor este egală cu 360 o

Picture 3

Unghiurile cu interioare disjuncte sunt unghiurile care nu puncte interioare comune.

AOB și BOC sunt unghiuri cu interioare disjuncte.

Picture 4

AOB și DOC nu sunt unghiuri cu interioare disjuncte.

Picture 6

1. Calculați măsurile unghiurilor din jurul punctului A știind că OM este o dreaptă orizontală iar NP este o dreaptă verticală. Care este suma celor patru unghiuri?
C:\Users\Calin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Clipboard\HistoryData\{7828D161-E89A-4A4D-AF6A-9FFE0A3AB4FA}\{7B3F2683-C643-4DCF-A41B-72E2BB6C9F87}\ResourceMap\{1CC5ACA7-568C-4D47-B16C-F42A3F2B6A81}

Rezolvare

NP OM MAN = NAO = PAO = MAP = 90 o
MAN + NAO + PAO + MAP = 4 · 90 o = 360 o

2. Să se calculeze măsura unghiului APB din figura de mai jos:
Picture 2

Rezolvare

Unghiurile BPC și APD sunt congruente, fiind opuse la vârf și cu măsura egală de 30 .
APB + BPC + CPD + APD = 360 o
APB + 30 o + CPD + 30 o = 360 o
APB + CPD + 60 o = 360 o
APB + CPD = 300 o
APB CPD unghiuri opuse la vârf deci au aceeași măsură.
APB = CPD = 300 o : 2 = 150 o

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro