Noțiuni geometrice fundamentale     Unghiuri adiacente

Selecție de lecții video

Geometrie

Unghiuri adiacente

Se numesc unghiuri adiacente dou ă unghiuri care :

au acela și vârf

au o latură comună

au celelalte două laturi de o parte și de alta a dreptei suport pentru latura comună.

Picture 2

Unghiurile AOB și BOC sunt adiacente.

Unghiruile adiacente pot fi complementare sau suplementare.

Picture 3

POM și MON sunt adiacente complementare pentru că sunt adiacente și suma lor este egală cu 90 o .

Picture 4

EOF și FOG sunt adiacente suplementare pentru că sunt adiacente și suma lor este egală cu 180 o .

Picture 5

1. Să se indice unghiurile adiacente din figura alăturată:

Picture 1

Rezolvare

Perechile de unghiuri adiacente sunt:
DFE și EFG
CGE și EGF BEG și GEF
AEF și FEG
AEG și BEG BEF și AEF

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro