Noțiuni geometrice fundamentale     Perechi de unghiuri

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Geometrie

Perechi remarcabile de unghiuri

Dreptele a și b din figura de mai jos, formează cu secanta s următoarele perechi remarcabile de unghiuri :

Picture 3

alterne interne (4; 6) și (3; 5)

alterne externe (1; 7) și (2; 8)

corespondente (1; 5), (2 ; 6), (4; 8) și (3; 7)

externe de aceeași parte a secantei (2 ; 7) și (1 ; 8)

interne de aceea și parte a secantei (4 ; 5) și ( 3; 6)

Două drepte paralele intersectate de o secantă formează perechi de unghiuri

alterne interne

alterne externe

corespondente

congruente .

Două drepte paralele intersectate de o secanta formează perechi de unghiuri

interne de aceeași parte a secantei

externe de aceeași parte a secantei

suplementare .

Dacă două drepte intersectate de o secantă formează o pereche de unghiuri

alterne interne

alterne externe

corespondente

congruente , atunci cele două drepte sunt paralele .

Dacă două drepte intersectate de o secantă formează o pereche de unghiuri

interne de aceeași parte a secantei

externe de aceeași parte a secantei

suplementare , atunci cele două drepte sunt paralele .

Două unghiuri cu laturile respectiv paralele sunt congruente sau suplementare.

Picture 6

BO ǁ DP; AO ǁ CP BOA ≡ DPC

Picture 7

BO ǁ DP; AO ǁ CP BOA + CPE = 180 o

Două drepte perpendiculare pe o a treia dreaptă, sunt paralele.

Picture 8

a d; b d a ǁ b

1. În figura de mai jos dreptele a și b sunt paralele , numiți unghiurile congruente formate de secanta s.

Picture 1

Rezolvare

(4 ; 6) și (1; 7) – alterne interne congruente
(3; 5) și (2; 8) – alterne externe congruente
(3; 7), (2; 6), (4; 8) și (1; 5) – corespondente

2. Scrieți perechile de unghiuri corespondente din figura de mai jos.

Picture 2

Rezolvare

Perechile de unghiuri corespondente sunt: C și G, D și H, A și E, B și F

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro