Ecuații     Ecuații de forma ax+b=0

Selecție de lecții video

Ecuații

Ecuații de forma ax+b=0

Cum se descoperă numerele

Ecuatii de forma ax+b=0

Rezolvarea ecuațiilor ax+b=0

Ecuatii de forma ax+b=0 ; Exercițiu

1. Determinați soluțiile ecuației: 4x – 3 = 9.

Rezolvare

4x = 9 + 3
4x = 12
x = 3
Proba: 4·3 – 3 = 9

2. Rezolvați ecuațiile 2x – 3 = 8 și – 7x – 28 = 14

Rezolvare

2x – 3 = 8 2x = 11 x = \(\frac{11}{2}\) = 5,5
–7x – 28 = 14 => –7x = 42 \(\frac{42}{–7 }\) = – 6

3. Determină soluțiile ecuației în mulțimea numerelor întregi: 5 (x 2) = 4x + 11.

Rezolvare

–5(x – 2) = 4x + 11 – 5x + 10 = 4x + 11 – 9x = 21 x = \(\frac{21}{– 9}\) = \(–\frac{7}{3}\) Pentru că această soluție nu aparține mulțimii numerelor întregi spunem că ecuația nu are soluții în mulțimea numerelor întregi.

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro