Patrulaterul     Patrulaterul convex

Selecție de lecții video

Patrulaterul

Patrulaterul convex

1. Calculează măsura unghiului C din patrulaterul convex ABCD știind că A ≡ B ≡ C, iar măsura unghiului A este de 75 o .

Rezolvare

Suma unghiurilor unui patrulater convex este de 360 o .
360 o – 3 · 75 o = 360 o – 225 o = 135 o

2. Desenează un patrulater convex în care două unghiuri opuse să aibă aceeași măsură.

Rezolvare

Picture 1
A ≡ C

3. Calculează măsura celui de-al patrulea unghi al patrulaterului ABCD cu unghiurile
A = 120 , B = 70 , C = 130 

Rezolvare

D = 360 o 120 o 70 o 130 o = 40 o

4. Patrulaterul convex ABCD are unghiurile opuse A și C drepte iar măsura unghiului D este de 62 o . Care este măsura unghiului AMC dacă M este mijlocul diagonalei BD?

Rezolvare

Picture 3
Aflăm măsura unghiului ABC :
Suma unghiurilor într-un patrulater convex este de 360 o .
ABC = 360 o – 90 o – 90 o – 62 o = 118 o
..
Acum aflăm măsura unghiului AMC din patrulaterul AMBC.
Știm că ipotenuza unui triunghi dreptunghic înscris în cerc este și diametru în acel cerc. Mijlocul ipotenuzei fiind și centrul cercului circumscris triunghiului.
Triunghiurile dreptunghice ABD și CBD sunt înscrise în același cerc pentru că au ipotenuza comună. Punctul M este centrul cercului circumscris celor două triunghiuri.
Segmentele AM, DM, CM și BM sunt raze în acest cerc.
Picture 4
Triunghiurile MAB, MAD, MCD, MCB sunt isoscele cu vârful în M.
MAD + MCD = ADM + CDM = ADC = 62 o
BAM + BCM = 90 o MAD + 90 o MCD = 180 o – ( MAD + MCD) = 180 o – 62 o = 118 o

În patrulaterul AMCB suma unghiurilor este de 360 o atunci putem scrie :
AMC = 360 o – (ABC + BAM + BCM) = 360 o – (118 o + 118 o ) = 124 o

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro