Patrulaterul     Paralelogramul

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Patrulaterul

Paralelogramul

Definiția paralelogramului

Patrulaterul convex cu laturile opuse paralele se nume ște paralelogram .

Picture 6

Proprietățile paralelogramului

Teoremă :

Într-un paralelogram laturile opuse sunt paralele și congruente.

Teoremă :

Dacă un patrulater are două laturi opuse paralele și congruente atunci acesta este paralelogram.

Teoremă :

Dacă un patrulater are laturile opuse paralele atunci acesta este paralelogram.

Teoremă :

Dacă un patrulater are laturile opuse congruente atunci acesta este paralelogram.

Teoremă :

Într-un paralelogram unghiurile opuse sunt congruente.

Teoremă :

Dacă un patrulater ambele perechi de unghiuri opuse sunt congruente atunci acesta este paralelogram.

Teoremă :

Într-un paralelogram, unghiurile alăturate sunt suplementare.

Teoremă :

Diagonalele unui paralelogram se înjumătățesc.

Picture 7

În ce condiții diagonalele unui paralelogram sunt congruente?

Rezolvare

Doar dacă paralelogramul este dreptunghi.
Picture 8

Teoremă :

Dacă într-un patrulater diagonalele se înjumătățesc atunci acesta este paralelogram

Aria paralelogramului

Picture 2

A = baza · înălțimea = b · h = AN · BC

1. Desenați un paralelogram MNOP cu măsura unghiurilor ascuțite egală cu 60 

Rezolvare

Picture 1

2. Aflați măsurile unghiurilor paralelogramului ABCD știind că măsura unghiului A este de 80 .

Picture 3
Rezolvare

A = 80 C = 80 B = D = 180 – 80 = 100

3. Aflați lungimea laturilor paralelogramului ABCD cu AB = 3cm și perimetrul de 16 cm.

Rezolvare

Picture 4
AB = CD (laturi opuse) = 3 cm.
BC = AD = \(\frac{16 – 2 · 3}{2}\) = 5 cm

4. Paralelogramul ABCD are unghiul BAD = 120 o și unghiul EDC de 20 o . Aflați măsura unghiurilor b, c și e notate pe desenul de mai jos.

Picture 9

Rezolvare

b + BAD = 180 o pentru că sunt unghiuri de aceeași parte a secantei sau unghiuri alăturate în paralelogram.
b + 120 o = 180 o
b = 60 o
c = BAD = 120 o pentru că unghiurile opuse în paralelogram au aceeași măsură.
e = 180 o – 20 o c pentru că suma unghiurilor unui triunghi este de 180 o .
e = 180 o – 20 o – 120 o = 40 o

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro