Patrulaterul     Triunghiuri Echivalente

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Patrulaterul

Triunghiuri echivalente

Două triunghiuri care au aceeași arie se numesc triunghiuri echivalente.

Mediana împarte un triunghi în două triunghiuri echivalente.

Picture 3

1. Fie ABC un triunghi isoscel, iar AD înălțimea dusă din vârful A pe latura BC. Să se demonstreze că triunghiurile ABD și ACD sunt echivalente.

Picture 1

Rezolvare

ABC este triunghi isoscel înălțimea AD este și mediana dusă din A pe BC deci D este mijlocul lui BC.
Aria ADB = \(\frac{AD·BD}{2}\)
Aria ADC = \(\frac{AD·CD}{2}\)
dar BD ≡ CD Aria ADB = Aria ADC
Ajungeam la aceeași concluzie dacă am fi considerat că mediana împarte un triunghi în două triunghiuri echivalente.

2. Să se deseneze un triunghi obtuzunghic DEF și EM unde M DF astfel încât triunghiurile DEM și MEF să fie echivalente. Unde se află punctul M pe latura DF?

Rezolvare

Picture 2
Punctul M se află la mijlocul laturii DF adică EM este mediană.

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro