Patrulaterul     Rombul

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Patrulaterul

Rombul

1. Să se demonstreze că triunghiurile AOB și DOC din rombul de mai jos sunt congruente.

Picture 1

Rezolvare

Triunghiurile AOB și DOC sunt dreptunghice deoarece diagonalele rombului sunt perpendiculare.
DO ≡ OB și AO ≡ OC deoarece diagonalele se înjumătățesc conform criteriului de congruență a triunghiurilor dreptunghice C.C. ABC ≡ DOC

2. Să se afle perimetrul unui romb cu latura = \(\sqrt{2} · \sqrt{8} · \sqrt{4}\).

Rezolvare

latura = \(\sqrt{2} · \sqrt{8} · \sqrt{4}\) = \(\sqrt{2} · \sqrt{2^3} · \sqrt{2^2}\) = \(\sqrt{2^6}\) = 8
P romb = 4 · latura = 4 · 8 = 32 cm

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro