Patrulaterul     Poligoane regulate

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Patrulaterul

Poligoane regulate

1. Să se deseneze un hexagon regulat ABCDEF și să se traseze diagonalele.

Rezolvare

Ne ajutăm de faptul că latura hexagonului are aceeași lungime cu raza cercului circumscris. Desenăm un cerc. Păstrăm măsura razei în compas și marcăm 6 arce congruente pe cerc. Picture 3

2. Desenează un triunghi echilateral folosind doar rigla negradată și compasul.

Rezolvare

Desenează un hexagon folosind medota de la problema 1 apoi unește trei vărfuri alternative din hexagon pentru a determina vărfurile triunghiului echilateral.

3. Desenați un pentagon ABCDE, apoi un pentagon MNOPQ determinat de mijloacele laturilor pentagonului ABCDE, iar mai apoi un pentagon VWXYZ determinat de mijloacele laturilor pentagonului MNOPQ.

Rezolvare

Picture 2

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro