Numere naturale     Paranteze rotunde, patrate

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Numere naturale

Paranteze rotunde, pătrate

Într-un exercițiu matematic efectuăm mai întâi operațiile din parantezele rotunde, apoi operațiile din parantezele pătrate, apoi operațiile din acolade. În fiecare paranteză și la final efectuăm operațiile de la stânga la dreapta.

Picture 2

Exemplu:
2 + 3 · [3 2 – 2 3 + (60 – 4 · 5) : 2] – 14 – 4 =
Efectu ăm prima dată paranteza rotundă respectând ordinea operațiilor :
2 + 3 · [3 2 – 2 3 + (60 – 20) : 2] – 14 – 4 =
2 + 3 · (3 2 – 2 3 + 40 : 2) – 14 – 4 =
Rezolvăm puterile:
2 + 3 · (9 – 8 + 40 : 2) – 14 – 4 =
Rezolv ăm noua paranteză rotundă respectând ordinea operațiilor :
2 + 3 · (9 – 8 + 20) – 14 – 4 =
2 + 3 · (1 + 20) – 14 – 4 =
2 + 3 · 21 – 14 – 4 =
Rezolvăm prima dată înmulțirea
2 + 63 – 14 – 4 =
Apoi adunările și scăderile de la stânga la dreapta:
65 – 14 – 4 =
51 – 4 = 47

În exercițiile în care avem operații de același ordin iar ordinea nu este indicată de paranteză, efectuăm calculele de la stânga la dreapta.
Exemplu :
2 + 4 – 5 – 1 + 7 = 6 – 5 – 1 + 7 = 1 – 1 + 7 = 0 + 7 = 7
6 · 10 : 3 · 2 = 60 : 3 · 2 = 20 · 2 = 40

1. Unchiul lui Ștefan este fermier. El are în curte 100 de oi, 30 de rațe, 50 de găini, 5 porci și 3 vaci. Știind că animalele cu 4 picioare mănâncă 5 kg de mâncare pe zi, iar animalele cu 2 picioare mănâncă 2 kg de mâncare pe zi, să se afle de câtă mâncare are nevoie fermierul într-o săptămână pentru a hrăni animalele.

Rezolvare

O săptămână are 7 zile.
7 · (100 · 5 + 30 · 2 + 50 · 2 + 5 · 5 + 3 · 5) =
7 · (500 + 60 + 100 + 25 + 15) =
7 · (660 + 25 + 15) =
7 · 700 = 4 900

2. Să se calculeze, respectând ordinea efectuării operațiilor: 24[20 · 5(45 + 55 ) : 2].

Rezolvare

24[20 · 5(45 + 55) : 2] =
24(20 · 5 · 100 : 2) =
24(100 · 100 : 2) = 24(10 000 : 2) = 24 · 5 000 = 120 000

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro