Cercul     Tangente dintr-un punct exterior la un cerc

Selecție de lecții video

Cercul

Tangente dintr-un punct exterior la cerc

Teorema 1

O dreaptă d este tangentă la cercul C(O, r), în punctul A, dacă și numai dacă d OA.

Picture 4

Teorema 2

Prin orice punct A, exterior unui cerc C(O, r), se pot construi două tangente AM și AN, la cerc. Segmentele determinate de punctul A și punctele de tangență sunt congruente.

Picture 3

1. Desenați un cerc de centru O și 3 puncte A, B și C pe acest cerc. Construiți tangentele la cerc în acele puncte.

Rezolvare


Picture 1

2. Fie un cerc de centru O și două puncte M și N astfel încât MN diametru. Construiește tangentele la cerc în cele două puncte și observă poziția relativă a celor două drepte.

Rezolvare


Picture 2
Se observă că cele două drepte sunt paralele.

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro