Cercul     Aria cercului

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Cercul

Aria cercului

Aria cercului este calculată cu formula: A cerc = π·R 2

Picture 5

Definiție

Figura geometrică delimitată de două raze OA și OB ale aceluiași cerc C(O,R ), împreună cu arcul de cerc cu capetele A și B se numește sector de cerc.

Picture 2

Aria sectorului de cerc este direct proporțională cu măsura arcului de cerc corespunzător.

1. Să se calculeze aria cercului cu diametrul egal cu \(6\sqrt{3}\) cm.

Rezolvare

D = 2R R = d : 2 R = \(\frac{6\sqrt{3}}{2}\) = \(3\sqrt{3}\) cm
Aria cercului = 𝝅 R 2 = 𝝅 \((3\sqrt{3})^{2}\) = 𝝅 · 9 · 3 = 27 𝝅 cm 2

2. Să se afle aria cercurilor înscris și circumscris pătratului cu latura egală cu 6 cm.

Rezolvare

Picture 1
Diagonala pătratului este diametrul cercului circumscris.
Din Teorema lui Pitagora: diagonala 2 = latura 2 + lagura 2
diagonala = latura · \(\sqrt{2}\) = \(6\sqrt{2}\)
Raza = diagonla : 2 = \(3\sqrt{2}\) cm
Aria cercului circumscris = 𝝅 R 2 = 𝝅 \((3\sqrt{2})^{2}\) = 𝝅 · 9 · 2 = 18 𝝅 cm 2
Latura pătratului are dimensiunea diametrului cercului înscris.
r = 6 : 2 = 3 cm
Aria cercului înscris = 𝝅 r 2 = 𝝅 · 3 2 = 9 𝝅 cm 2

3. Care este aria cercului înscris pătratului cu diagonala egală cu 10cm?

Rezolvare

Picture 3
Latura pătratului are dimensiunea diametrului cercului.
Din Teorema lui Pitagora: diagonala 2 = latura 2 + latura 2
diagonala = latura · \(\sqrt{2}\)
latura = \(\frac{diagonala}{\sqrt{2}}\) = \(\frac{10}{\sqrt{2}}\)
raza R = \(\frac{latura}{2}\) =\(\frac{10}{\sqrt{2}}\) · \(\frac{1}{2}\) =
\(\frac{5}{\sqrt{2}}\)
Aria cercului înscris = 𝝅R 2 = 𝝅 · \((\frac{5}{\sqrt{2}})^{2}\) = \(\frac{25}{2}\) 𝝅 cm 2

4. Arătați că aria verde din desenul de mai jos este egală cu 5 𝝅 (2r + 5). Ce valoare are aria verde dacă r = 2cm ?
Picture 4

Rezolvare

Aria verde = Aria cercului mare – Aria cercului mic = 𝝅 (r + 5) 2 𝝅 r 2 = 𝝅 (r + 5)(r + 5) – 𝝅 r 2 =
𝝅 ( r 2 + 5r + 5r + 25) – 𝝅 r 2 = 𝝅( r 2 + 10r + 25) – 𝝅 r 2 = 𝝅 r 2 + 10 𝝅 r + 25 𝝅 𝝅 r 2 = 10 𝝅 r + 25 𝝅 =
5 𝝅 (2r + 5)
Da că r = 2 atunci Aria = 5 𝝅 (2·2 + 5) = 5 𝝅 ·9 = 45 𝝅

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro