Numere naturale     Folosirea acoladelor

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Numere naturale

Folosirea acoladelor

Într-un exercițiu matematic efectuăm mai întâi operațiile din parantezele rotunde, apoi operațiile din parantezele pătrate, apoi operațiile din acolade. În fiecare paranteză și la final efectuăm operațiile de la stânga la dreapta.

Picture 2

Exemplu:
{2 + 3 · [3 2 – 2 3 + (60 – 4 · 5) : 2] – 14 – 1} : 2 + 3 · (20 – 7 – 3)=
Efectu ăm prima dată parantezele rotunde respectând ordinea operațiilor :
{2 + 3 · [3 2 – 2 3 + (60 – 20 ) : 2] – 14 – 1} : 2 + 3 · ( 13 – 3) =
[2 + 3 · (3 2 – 2 3 + 40 : 2) – 14 – 1] : 2 + 3 · 10 =
Rezolvăm puterile:
[2 + 3 · ( 9 8 + 40 : 2) – 14 – 1] : 2 + 3 · 10 =
Rezolv ăm noua paranteză rotundă respectând ordinea operațiilor. Rezolvăm și înmulțirea din afara parantezelor :
[2 + 3 · (9 – 8 + 20 ) – 14 – 1] : 2 + 30 =
[2 + 3 · ( 1 + 20) – 14 – 1] : 2 + 30 =
(2 + 3 · 21 – 14 – 1) : 2 + 30 =
Rezolvăm înmulțirea din paranteză:
(2 + 63 – 14 – 1) : 2 + 30 =
Apoi adunările și scăderile din parantez ă, de la stânga la dreapta:
( 65 – 14 – 1 ) : 2 + 30 =
( 51 – 1 ) : 2 + 30 =
50 : 2 + 30 = 25 + 30 = 55

În exercițiile în care avem operații de același ordin iar ordinea nu este indicată de paranteză, efectuăm calculele de la stânga la dreapta.


1. Calculați, respectând ordinea efectuării operațiilor: 30 · {20 + [55 · (35 - 5 2 ) ] }.

Rezolvare

30 · {20 + [55 · (35 - 5 2 ) ] } =
30 · {20 + [55 · (35 - 25) ] } =
30 · [20 + (55 · 10) ] =
30 · (20 + 550) =
30 · 570 =
17 100

2. Să se calculeze: 2{5 · [(30 + 70) · 10]}.

Rezolvare

2{5 · [(30 + 70) · 10]} = 2[5 · (100 · 10)] = 2(5 · 1 000) = 2 · 5 000 = 10 000

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro