Relații metrice în triunghiul dreptunghic     Proiecţii ortogonale pe o dreaptă

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Relații metrice în triunghiul dreptunghic

Proiecții ortogonale pe o dreaptă

Definiție :

Se numește proiecție a punctului A pe dreapta d, piciorul perpendicularei din punctul A pe dreapta d.

Exemplu :

Dacă AP d atunci P este proiecția punctului A pe dreapta d.

Picture 4

Proiectați punctul P pe dreptele suport ale laturilor triunghiului ABC .

Picture 7

Proiectați vârfurile triunghiului ABC pe dreapta d.

Picture 6

Teoremă

Dacă segmentul AB nu este perpendicular pe dreapta d atunci proiecția segmentului A B pe dreapta d este segmentul A'B' unde AA' d și BB' d.

Picture 10

Dac ă segmenul AB este perpendicular pe dreapta d atunci proiecția segmentului AB pe dreapta d este punctul A' unde AB ∩ d = {A'}, AA' d

Picture 11

1. Desenați proiecția pe o dreaptă " d" a unui punct A care nu aparține dreptei d.

Rezolvare

Picture 3

2. Copiați desenul pe caiet și desenați proiecția pe dreapta " d" a segmentului AB din figura de mai jos.

Picture 12

Rezolvare

Trasați perpendicularele din A, respectiv B pe dreapta d.
Picture 1

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro