Divizibilitate     Divizorii unui număr

Selecție de lecții video

Divizibilitate

Divizorii unui număr

A divide un număr = a-l împărți exact

Un număr natural b este divizor al unui număr natural a dacă a se împarte exact la b adică :

a : b = c rest 0

Atunci putem scrie:

a = b · c

Atunci putem spune că un număr natural b este divizor al unui număr natural a dacă există un număr natural c astfel încât

a = b · c

a b citim: "a este divizibil la b "

de exemplu 10 5 pentru că 10 : 5 = 2 și 2 · 5 = 10

b | a citim: "b îl se divide pe a"

de exemplu 5 | 10 pentru că 10 : 5 = 2 și 2 · 5 = 10

a Picture 3 b citim: "a nu este divizibil la b "

de exemplu 12 Picture 4 5 pentru că 12 : 5 = 2 rest 2 , 12 nu se împarte exact la 5.

b Picture 2 a citim: "b nu îl se divide pe a"

de exemplu 5 Picture 6 12 pentru că 12 : 5 = 2 rest 2 . 12 nu se împarte exact la 5.

Picture 7

Picture 8

Evident că un număr este divizibil la toți divizorii săi.

De exemplu divizorii lui 12 sunt: 1,2,3,4,6,12 și atunci

12 1   1 | 12
12 2   2 | 12
12 3   3 | 12
12 4   4 | 12
12 6   5 | 12
12 12   12 | 12

Orice număr natural a se divide cu 1.

a 1
1│a

Pentru că a : 1 = 1 rest 0.

Orice număr natural a diferit de zero se divide cu el însuși.

a a
a│a

Pentru că a : a = 1 rest 0; a ≠ 0

Numerele 1 și a se numesc divizori improprii ai lui a. Toți ceilalți divizori sunt divizori proprii .

Exemplu pentru divizorii lui 12:

Picture 1

Numărul 0 se divide cu orice număr natural.

0 a
a│0

Exemplu:

0 7 pentru că 0 : 7 = 0

Dar invers nu este valabil pentru că 0 nu divide niciun număr, împărțirea la 0 nu este definită.

Care este legătura dintre adunare ș i divizibilitate?

Dacă într-o sumă, toți termenii sunt divizibili cu un număr atunci și suma este divizibilă cu acel număr.

Exemplu:

7 + 21 + 35 = 63
63 7

De ce crede ți că se întâmplă acest lucru?

Dacă într-un produs, unul din factori este divizibil cu un număr atunci și produsul este divizibil cu acel număr.

Exemplu :

21 · 13 = 273
Pentru c ă 21 7 înseamnă că și 273 7

Picture 5

1. Să se verifice dacă Maria poate așeza câte 2 bomboane în 12 pungi. Dar câte 6?

Rezolvare

12 : 2 = 6, deci 12 2 (12 este divizibil la 2)
12 : 6 = 2, deci 12 6 (12 este divizibil la 6)

2. Să se scrie divizorii lui 36.

Rezolvare

36 : 36 = 1
36 : 18 = 2
36 : 12 = 3
36 : 9 = 4
36 : 6 = 6
36 : 4 = 9
36 : 3 = 12
36 : 2 = 18
Divizorii lui 36 sunt: { 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}

3. Scrie multiplii proprii mai mici decât 100 ai numerelor: 10, 20, 25

Răspuns

20; 30; 40; 50; 60; 70; 80, 90
40; 60; 80
50; 75

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro