Intervale și inecuații în R     Mulțimi de numere

Selecție de lecții video

Intervale și inecuații în R

Mulțimi de numere

O mulțime este o colecție de obiecte bine determinate și distincte (elementele mulțimii), considerată ca entitate.

Dacă A este o mulțime și x este un element al său, spunem că x aparține mulțimii A:

x A.

Dacă x nu este element al mulțimii A, scriem x A.

Mulțimea care nu are niciun element se numește mulțimea vidă și se notează cu simbolul .

O mulțime care are un număr finit de elemente se numește mulțime finită, iar numărul elementelor sale se numește cardinalul mulțimii .

Relații între mulțimi

Două mulțimi care au aceleași elemente se numesc mulțimi egale. Dacă mulțimile A și B sunt egale, scriem A = B. Dacă mulțimile A și B nu sunt egale, scriem A ≠ B.

Mulțimea A este inclusă în mulțimea B dacă orice element al mulțimii A este și element al mulțimii B. Notăm cu

A B

Dacă mulțimea A este inclusă în mulțimea B,. Se mai spune că B include pe A și scriem

B A

Dacă mulțimea A nu este inclusă în mulțimea B, scriem

A B .

Dacă A B, atunci mulțimea A se numește submulțime a mulțimii B, sau parte a mulțimii B.

Mulțimea vidă, notată , este submulțime a oricărei mulțimi.

A oricare ar fi mulțimea A.

1. Determinați elementele mulțimii A = {x | x 2 < 48}

Rezolvare

Observăm că 7 2 = 49 care este mai mare decât 48.
Pentru că x este număr natural și x < 7 A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

2. Scrieți elementele mulțimii P = {x | x < 50 iar x este număr prim.}

Rezolvare

P = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47}

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro