Calcul algebric in R     Op. cu nr. reale reprezentate prin litere

Selecție de lecții video

Calcul algebric în R

Operații cu numere reale reprezentate prin litere

1. Calculați:

a) 2(2x+2y) – 3x + 5y =
b) x(x + y) – y(x – y) =
c) (x + 2y)(x – 2y) + x(y – x) + y(x + y) =

Rezolvare

a) 2(2x+2y) – 3x + 5y= 4x + 4y – 3x + 5y =
4x – 3x + 4y + 5y = x + 9y
b) x(x + y) – y(x – y)= x 2 + xy – yx + y 2 = x 2 + y 2
c) (x + 2y)(x – 2y) + x(y – x)+y(x + y)=
x 2 – 2xy +2xy – 4y 2 + xy – x 2 +xy + y 2 = – 3y 2 + 2xy

2. Aflați expresia lui x în funcție de y apoi expresia lui y în funcție de x știind că – 4x + 6y = 2.
x = ...
y = ...

Rezolvare

– 4x + 6y = 2
6y = 2 + 4x
y = \(\frac{2 + 4x}{6}\) = \(\frac{1 + 2x}{3}\)
4x = 6y – 2
x = \(\frac{6y – 2}{4}\) = \(\frac{3y – 1}{2}\)

3. Scrieți sub forma unei singure fracții :
\(\frac{5x – 2}{3}\) – \(\frac{6}{x}\) =
x ≠ 0

Rezolvare

\(\frac{5x – 2}{3}\) – \(\frac{6}{x}\) = \(\frac{x(5x – 2)}{3x}\) – \(\frac{3 · 6}{3x}\) = \(\frac{ x(5x – 2) – 18}{3x}\) = \(\frac{5x2 – 2x – 18}{3x}\)

4. Fie k un număr întreg.

a) 2k este un număr par. Cum exprimați următorul număr par în funcție de k?
b) Arătați că diferența dintre inversele a două numere pare consecutive nenule este dublul inversului produsului lor.

Rezolvare

a) 2k + 2
b) Scriem diferența dintre \(\frac{1}{2k}\) și \(\frac{1}{2k + 2}\) și aducem la același numitor.
\(\frac{1}{2k}\) – \(\frac{1}{2k + 2}\) = \(\frac{2k + 2}{2k(2k+2)}\) – \(\frac{2k}{2k(2k + 2)}\) =
\(\frac{2k + 2 – 2k}{2k(2k + 2)}\) = \(\frac{2}{2k(2k + 2)}\) care este dublul inversului produsului dintre 2k și (2k+2) ceea ce era de demonstrat.

Glume cu tâlc

4. Explicați!

a,b ∈ ℝ

a = b
a + a = a + b
2a = a + b
2a – 2b = a + b – 2b
2(a – b) = a + b – 2b
2(a – b) = a – b
2 = 1

Rezolvare

Am plecat de la premisa că a = b. Asta înseamnă că a – b = 0. Atunci nu putem simplifica cu (a – b) pentru că asta ar însemna o împărțire cu zero.

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro