Calcul algebric in R     Ecuația de gradul 2

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Calcul algebric în R

Ecuația de gradul 2

1. Calculați rădăcinile reale ale ecuațiilor:

a) (3x – 7)(2x – 5) = 0.

b) (4x + 5)(x – 3) = 0

Rezolvare

a) 3x – 7 = 0 x = \(\frac{7}{3}\)
2x – 5 = 0 x = \(\frac{5}{2}\)
b) 4x + 5 = 0 x = \(–\frac{5}{4}\)
x – 3 = 0 x = 3

2. Să se rezolve ecuația 7x 2 + 8x + 1 = 0.

Rezolvare

7x 2 + 8x + 1 = 8x 2 – x 2 + 8x + 1 = 8x 2 + 8x – x 2 + 1 = 8x(x + 1) + (1 – x 2 ) =
= 8x(x +1) + (x + 1)(1 – x) = (x + 1)(8x + 1 – x) = (x + 1)(7x + 1) = 0
Dacă x + 1 = 0 atunci x 1 = –1
Dacă 7x + 1 = 0 atunci x 1 = – \(\frac{–1}{7}\)
Proba:
7(–1) 2 + 8(–1) + 1 = 7 – 8 + 1 = 0
7 · \({(\frac{–1}{7})}^2\) + 8 · \(\frac{–1}{7}\) + 1 = 7 · \(\frac{1}{7^2}\) – \(\frac{8}{7}\) + 1 =
\(\frac{1}{7}\) – \(\frac{8}{7}\) + 1 = 0

3. Rezolvați ecuația: x 2 – 5x + 6 = 0

Rezolvare

x 2 – 5x + 6 = x 2 – 3x – 2x + 6 = x(x – 3) – 2(x – 3) = (x – 3)(x – 2) = 0
Soluțiile sunt x 1 = 3 ; x 2 = 2

4. Produsul a două numere întregi, impare și consecutive este egal cu 143. Să se afle toate soluțiile problemei rezolvând ecuația de gradul 2.

Rezolvare

Observăm că 143 = 11 · 13 deci numerele sunt 11 și 13.
Putem rezolva problema și cu ajutorul ecuațiilor.
x(x + 2) = 143
x 2 + 2x = 143
Ecuația este : x 2 + 2x 143 = 0
x 2 + 2x 143 = x 2 + 2x 11 · 13 = x 2 + 13x – 11x 11 · 13 = x 2 – 11x + 13x 11 · 13 =
x (x – 11) + 13(x – 11) = (x + 13)(x – 11)
Soluțiile ecuației sunt x 1 = –13 și x 2 = 11
Soluțiile problemei sunt :
Soluția 1 : A = 13; B = 11
Soluția 2: A = 13; B = –11

5. Aria unui triunghi dreptunghic este de 12 de cm 2 , iar diferența lungimii catetelor este de 2 cm. Să se afle perimetrul dreptunghiului.

Rezolvare

\(\frac{x(x+2)}{2}\) = 12
x(x + 2) = 24
x 2 + 2x – 24 = 0
x 2 + 2x – 4 · 6 = 0
x 2 + 6x – 4x – 4 · 6 = 0
x 2 – 4x + 6x – 4 · 6 = 0
x(x – 4) + 6(x – 4) = 0
(x – 4)(x + 6) = 0
X 1 = 4; x 2 = – 6
Ținem cont doar de soluția pozitivă pentru că lungimile laturilor sunt numere pozitive.
Cateta 1 = 4
Cateta 2 = 4 + 2 = 6
Ipotenuza 2 = Cateta 1 2 + Cateta 2 2
.
Ipotenuza 2 = 4 2 + 6 2 = 16 + 36
.
Ipotenuza = \(\sqrt{52}\) = \(2\sqrt{13}\)
.
Perimetrul = 4 + 6 + \(2\sqrt{13}\) = 10 + \(2\sqrt{13}\) cm

5. Ionel dorește să rezolve ecuația (4x 3 ) 2 9 = 0. El încearcă cu x= \(\frac{3}{4}\) și cu x = 0 .

a) Sunt aceste numere soluții ale ecuației ?
b) Arătați că (4x 3 ) 2 9 = 4x(4x 6)
c) Determinați soluțiile ecuației.

Rezolvare

a) (4\(\frac{3}{4}\) 3 ) 2 9 = 0 ; (3 3) 2 9 = 0 (fals);
(4·0 – 3 ) 2 9 = 0 (adevărat) ; Doar 0 este soluție pentru ecuația dată .
b) Expresia dată este sub forma diferenței a două pătrate. Folosim formula de calcul prescurtat corespunzătoare a 2 b 2 = (a + b)(a b)
(4x 3) 2 9 = (4x 3 + 3)( 4x 3 3) = 4x(4x – 6)
c) 4x(4x – 6) = 0 x 1 = 0;
4x – 6 = 0 4x = 6 x 2 = \(\frac{6}{4}\) = \(\frac{3}{2}\)

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro