Funcții     Funcții

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Funcții

Funcții

1. Fie funcția f : A B definită prin diagrama de mai jos. Să se precizeze domeniul de definiție al funcției f , codomeniul și să se specifice valorile funcției pentru a, b și c.

Picture 1

Rezolvare

domeniul este A = {a, b, c}
codomeniul este B = {1, 2, 3}
f (a) = 1, f(b) = 1, f(c) = 3

2. Fie funcția f : {1,2,3} → {4,6,8,10} , f (x) = 2x + 2. Descrieți corespondența cu ajutorul unei diagrame.

Rezolvare

f(1) = 2 · 1 + 2 = 4
f(2) = 2 · 2 + 2 = 6
f(3) = 2 · 3 + 2 = 8
Picture 3

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro