Funcții     Funcții de forma ax+b

Selecție de lecții video

Funcții

Funcții de forma f (x) = ax+b; f : A → B

Funcții definite pe mulțimi finite

Funcții de forma f(x)=ax+b

Cum au apărut funcțiile?

1. Fie funcția liniară f : ; f (x) = – 2x + 5.

a) Calculați imaginea punctelor 0 și 3 prin funcția f .

Rezolvare

Înlocuim valoarea 0 în locul variabilei x. f(0) = –2 · 0 + 5 = 5

b) Știind că funțiile liniare sunt reprezentate sub formă de dreaptă într-un sistem de axe de coordonate ortogonale Oxy, dați exemple de două puncte distincte A și B, care aparțin dreptei funcției f.

Rezolvare

Aleg primul punct pe cel calculat la punctul a) x = 0 ; y = 5; A(0,5).
Aleg al doilea punct x = 1, y = ?. Calculez y înlocuind 1 în locul variabilei x. f(1) = 2· 1 + 5 ; f(1) = 3; B(1,3)

c) Trasa ți graficul funției f .

Rezolvare

Știm că două puncte determină o dreaptă. Desenez cele două puncte A și B, determinate la punctele anterioare, într-un sistem de axe ortogonal. Picture 2
Apoi trasez drapta care include cele două puncte. Această dreaptă reprezintă graficul funcției f .
Picture 3

2. Fie functia liniară f : ; definită prin relația f (x) = 4,5x – 3.
a. Desenați dreapta funcției f.

Rezolvare

Trebuie să determin două puncte, A și B care aparțin dreptei funcției f. Aleg primul punct A: x = 0 ; y = ?. Determin valoarea funcției y atunci când x = 0. f(0) = 4,5 · 0 3 . A(0, –3 )
Pentru a determina cel de-al doilea punct trebuie să aleg un alt număr x. Aleg x = 2. Determin valoarea funcției y atunci când x = 2. f(2) = 4,5 · 2 3. f(2) = 9 3 ; f(2) = 6. B(2,6)
Desenez cele dou ă puncte și dreapta care le include.
Picture 6

b. P este punctul care apar ține pe dreapta funcției f, cu abscisa 10. Care este valoarea ordonatei?

Rezolvare

Dacă abscisa este 10 atunci x = 10. Calcul ăm valoarea funcției, y = ? pentru x = 10. f(10) = 4,5 · 10 3 ; f(10) = 45 3; f(10) = 42. Răspuns : 42.

c. R este punctul care apar ține pe dreapta funcției f, cu ordonata 3. Care este valoarea abscisei?

Rezolvare

Dacă ordonata este 10,5 atunci y = 10,5. Calcul ăm valoarea lui x atunci când y = 10,5.
10,5 = 4,5 · x 3 ; 10,5 + 3 = 4,5 · x; 13,5 = 4,5x; x = \(\frac{13,5}{4,5}\) ; Amplificăm cu 10 și simplific ăm cu 5
\(\frac{13,5}{4,5}\) = \(\frac{135}{45}\) = \(\frac{27}{9}\) = 3 Răspuns : 3.
Verific ăm rezultatul : f(3) = 4,5 · 3 3; f(3) = 13,5 3 = 10,5.

Intersecția cu axele

Trasarea graficului funcțiilor liniare

3. Reprezentați grafic funcția liniară g : ; g(x) = x + 4.

Rezolvare

Trebuie să determin două puncte, A și B care aparțin dreptei funcției g. Aleg primul punct, A: x = 0 ; y = ?. Determin valoarea funcției y atunci când x = 0. g(0) = 4. A(0,4)
Aleg al doilea punct, B, acolo unde funcția g intersectează axa oX. B: x = ?; y = 0. Determin valoarea lui x atunci c ând y = 0 sau g(x) = 0 sau 0 = x + 4.
x = 4. Astfel am găsit punctul B(4,0). Având cele două puncte, putem desena dreapta funcției g.
Picture 4

4. Reprezentați grafic funcția liniară h : ; h(x) = 2x 6.

Rezolvare

Ne propunem să determinăm două puncte, A și B, acolo unde graficul funcției intersectează axele de coordonate pentru că astfel determinarea punctelor poate fi mai facilă.
A(0, ?) și B(?, 0).
Dacă x = 0 atunci f(0) = 2 · 0 6 ; f(0) = -6; A(0, 6)
Dacă y = 0 atunci 0 = 2 x 6 ; 2 x = 6; x = 3; B(3, 0)
Picture 5

5. Fie funcția f(x) = –3x + 1,5. Dintre cele două grafice de mai jos, care este reprezentarea funcției f?
Picture 1 Picture 8

Rezolvare

Pentru că x are un coeficient negativ, cu cât se mărește valoarea absolută a lui x cu atât valoarea funcției (y) scade. Tragem concluzia că graficul A nu corespunde funcției. Verificăm graficul B prin testarea unor puncte aflate pe acest grafic. Testăm f(0,5) = – 3·0,5 + 1,5 = – 1,5 + 1,5 = 0 și f(0) = 1,5. Observăm că ambele puncte aparțin graficului. Graficul funcției f este B.

Distanta de la un punct la o dreaptă

6. În România, pentru măsurarea temperaturii folosim gradele Celsius ( o C). Scara Celsius a fost propusă de astronomul suedez Anders Celsius în anul 1742. În scara Celsius, 0 o C este temperatura de topire a gheții iar 100 o C este temperatura la care apa începe să fiarbă la nivelul mării. De atunci scara Celsius a fost redefinită de fizicieni în termeni mai preciși dar și-a păstrat numele.

În Statele Unite, pentru măsurarea temperaturii se folosește scara Fahrenheit ( o F) care a fost propusă de fizicianul Daniel Gabriel Fahrenheit în 1724. 0 o F a fost stabilit ca fiind temperatura unui amestec de gheață, apă și sare în anumite proporții iar 96 o F temperatura normală a corpului uman. Și scara Fahrenheit a fost redefinită mai precis ulterior.

Picture 13

a) Știind că 0 o C = 32 o F și 37 o C = 98,6 o F stabiliți o formulă care să convertească din grade Celsius în grade Fahrenheit f(c) = h unde c este temperatura măsurată în o C iar h aceeași temperatură măsurată în o F.

b) Considerând că formula găsită la punctul a) este o funcție liniară, trasați graficul acestei funcții într-un sistem de coordonate ortogonal ( o C, o F). Evidențiați punctele unde graficul funcției intersectează axele de coordonate și explicați semnificația acestor intersecții.

c) Folosiți formula găsită la punctul a) pentru a determina temperatura Fahrenheit corespunzătoare pentru –10 o C, 50 o C și 150 o C.

Rezolvare

a) Observăm că există o legătură de proporționalitate între gradele Celsius și gradele Fahrenheit. Cu cât sunt mai multe grade Celsius cu atât vom avea mai multe grade Fahrenheit.
f( c ) = a · c + b unde c este temperatura în grade Celsius iar f(c) este temperatura în grade Fahrenheit.
f(0) = 32
f(37) = 98,6
Înlocuind valorile în formula f(c) = ac + b determinăm coeficienții a și b.
b = 32
37a + 32 = 98,6 ; 37a = 98,6 – 32; 37a = 66,6; a = (\frac{66,6}{37}\) = 1,8
Formula de transformare a gradelor Celsius în grade Fahrenheit este o funcție liniară cu expresia f(c) = 1,8 c + 32.

b) f(0) = 32 ; 0 = 1,8c + 32; 1,8 c = – 32; c = \(\frac{–32}{1,8}\) = –17,(7)
Interpretare : 0 o C = 32 o F și 0 o F = –17,(7) 0 o C
Picture 12

c) Știm că f(c) = 1,8 + 32 atunci
-10 o C = 1,8 · 10 + 32 = 18 + 32 = 50 o F
50 o C = 1,8 · 50 + 32 = 90 + 32 = 122 o F
150 o C = 1,8 · 10 + 32 = 270 + 32 = 302 o F

7. Fie funcția f(x) = –5x + 1; f       .
a) Calculați imaginea punctelor –3, 0 și 3 prin funcția f
b) Calculați valoarea lui x atunci când funcția ia valoarea 4.

Rezolvare

a) f( –3) = –5 · ( –3) + 1 = 16
f(0) = 1
f( –3) = –5 · 3 + 1 = –14
b) f(x) = 4 = –5x + 1
– 5x = – 4 + 1
– 5x = – 3
x = \(\frac{3}{5}\) = 0,6
Deci f(0,6) = 4

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro