Arii și volume     Aria și volumul prismei drepte

Selecție de lecții video

Arii și volume

Aria și volumul prismei drepte

1. Să se afle aria totală și volumul unui cub cu latura de 7 cm.

Rezolvare

Picture 1
Cubul are 6 fețe. A t = 6 · l 2 = 6 · 49 = 294 cm 2
V = l 3 = 343 cm 3

2. Aflați aria totală și volumul unei prisme drepte cu baza triunghi echilateral cu latura de 6 cm și înălțimea prismei de 8 cm.

Rezolvare

Picture 2
Aria totală este formată din două baze triunghiuri echilaterale și trei dreptunghiuri.
A t = 3A d + 2A bazei
A b = 3 · l · h + 2 · \(\frac{l^2\sqrt{3}}{4}\) = 3 · 6 · 8 + 2 · \(\frac{6^2\sqrt{3}}{4}\) =
= 144 + \(\frac{36\sqrt{3}}{2}\) = 144 + \(18\sqrt{3}\) cm 2
V = Aria bazei · h = \(\frac{6^2\sqrt{3}}{4}\) · 8 = \(72\sqrt{3}\) cm 3


Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro