Arii și volume     Aria și volumul cilindrului circular drept

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Arii și volume

Aria și volumul cilindrului circular drept

Aria laterală a cilindrului circular drept este aria suprafeței laterale.

Aria totală a cilindrului circular drept este suma dintre aria laterală și ariile celor două baze.

Picture 7

Picture 3

Picture 6

Picture 8

Picture 9

R este raza bazelor

G - este generatoarea cilindrului

h - înălțimea cilindrului care în cazul cilindrului drept este egală cu generatoarea : h = G.

𝝅 ≃ 3.1415 . . .

1. Fie un cilindru circular drept cu raza bazei egală cu 5 cm și înălțimea egală cu 6 cm. Să se afle volumul și aria totală a cilindrului.

Picture 1

Rezolvare

V = 𝝅R 2 h = 𝝅 · 25 · 6 = 150 𝝅 cm 3
A t = 2A b + A l = 2 𝝅R 2 + 2 𝝅Rh = 2 𝝅R(R + h) = 10𝝅 · 11 = 110 𝝅 cm 2

2. Se dă un cilindru circular drept cu aria bazei egală cu 144 𝝅 cm 2 și înălțimea de 8 cm. Să se calculeze aria totală și volumul acelui cilindru.

Rezolvare


A b = 𝝅R 2 = 144 𝝅 R 2 = 144 R = 12 cm.
A t = 2 𝝅 R(h + R) = 24 𝝅 · (8 + 12) = 480 𝝅 cm 2
V = 𝝅 R 2 h = 𝝅 · 144 · 8 = 1152 𝝅 cm 3

3. Să se calculeze volumul de suc care poate încăpea într-o doză de formă cilindrică cu raza bazei de 3 cm și înălțimea de 10 cm.

Rezolvare


V = 𝝅 R 2 h = 𝝅 · 9 · 10 = 90 𝝅 282 ,6 cm 3 = 282,6 ml
Am aproximat valoarea lui 𝝅 cu 3,14

4. Care este prețul foliei necesare pentru a acoperi această seră? Seara din imagine are formă de o jumătate de cilindru cu lungimea de 28m și distanța de la sol la punctul cel mai înalt este de 3m. Prețul foliei este de 23.99 lei / kg iar într-un kg încap 10m 2 .

Picture 2

Picture 4

Rezolvare

Suprafața cilindrului desfășurată este un dreptunghi.
Suprafața cilindrului = Lungimea serei · Lc = 28 · 2 · 𝝅 · R = 28 · 2 · 𝝅 · 3
Suprafața serei este jumătate din suprafața cilindrului.
Suprafața serei = 28 · 3 · 𝝅 263,76 m 2 .
Dacă într-un kg încap 10 m 2 atunci este nevoie de 26,37 kg
Dacă 1kg costă 23,99 lei atunci prețul total este de 23,99 · 26,37 = 632,61 lei.
Am aproximat valoarea lui 𝝅 cu 3,14.

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro