Arii și volume     Sfera

Selecție de lecții video

Arii și volume

Aria și volumul sferei

Definiție : Mulțimea tuturor punctelor din spațiu care sunt situate la aceeași distanță "R " de un punct O se numește sferă de centru O și rază r.

Aria sferei este:

Picture 4

Volumul sferei este:

Picture 5

unde R este raza sferei.

1. Să se calculeze volumul și aria unei sfere cu raza egală cu 6 cm
Picture 1

Rezolvare

V = \(\frac{4 · \pi · R^3}{3}\) = \(\frac{4 · \pi · 36^3}{3}\) = 288 𝝅 cm 3
A = 4 𝝅 R 2 = 144 𝝅 cm 2

2. O sferă are aria : A cm 2 și volumul: V cm 3 . Știind că A = V aflați raza sferei în cm.

Rezolvare

V = \(\frac{4 · \pi · R^3}{3}\)
A = 4 𝝅 R 2
\(\frac{4 · \pi · R^3}{3}\) = 4 𝝅 R 2
\(\frac{R^3}{3}\) = R 2

\(\frac{R}{3}\) = 1
R = 3cm

3. Să se calculeze volumul și aria unei mingi de baschet cu diametrul de 24 de cm. Calculați capacitatea interiorului acestei mingi în litri rotunjită la zecimi de litru.

Rezolvare

D = 24 cm R = 12 cm
V = \(\frac{4 · \pi · R^3}{3}\) = \(\frac{4 · \pi · 12^3}{3}\) = 2304 𝝅 cm 3
V ≃ 2304 · 3,14 = 7234,56 cm 3 = 7,2 litri pentru că un litru este echivalent cu 1000 cm 3 .
A = 4 𝝅 R 2 = 4 · 144 𝝅 = 576 cm 2

4. Diametrul Lunii este aprox. 3 474 km. Care este volumul Lunii? De câte ori încape Luna în Pământ dacă diametrul Pământului este de aprox. 12 742 km?
La rezolvarea problemei se poate folosi calculatorul de buzunar.

Picture 2

Rezolvare

Raza lunii este 3474 : 2 = 1737km
V Lună = \(\frac{4 · \pi · r^3}{3}\) = \(\frac{4 · \pi · 1737^3}{3}\) = \(\frac{4 · \pi · 5 240 822 553}{3}\) = 6 987 763 404 · 𝝅 km 3
V Pământ = \(\frac{4 · \pi · r^3}{3}\) = \(\frac{4 · \pi · 6371^3}{3}\) = \(\frac{4 · \pi · 258 596 602 811}{3}\) = 344 795 470 414,(6) · 𝝅 km 3
\(\frac{ V_Pamant}{ V_Luna}\) = 344 795 470 414,(6) : 6 987 763 404 49,3
Luna încape în Pământ de aproximativ 49 de ori.
La același rezultat ajungeam dacă împărțeam diametrele și ridicam la a treia putere.
\(\frac{ V_Pamant}{ V_Luna}\) = \((\frac{ D_Pamant}{ D_Luna})^3\) = \((\frac{ 12 742 }{ 3 474})^3\) = \(3,6^3\) 49,3

Glume cu tâlc

1. Explicați imaginea de mai jos :

Picture 7

Preluare după Henry Segerman

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro