Numere naturale     Scrierea și citirea numerelor naturale

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Numere Naturale

Scrierea și citirea numerelor naturale

Felul în care noi scriem numerele se numește scriere zecimală. Cifrele care compun un număr au o anumită valoare care depinde de locul în care sunt așezate acestea într-un număr.

De exemplu în numărul 235, cifra 5 semnifică 5 unități dar cifra 3 semnifică 30 iar cifra 2 semnifică 200.

Din ce este compus numărul 725 846 309?

Picture 1

Observăm că zece unități formează o zece și zece zeci formează o sută. În general, zece unități de un anumit ordin formează o unitate de ordinul imediat superior.

Numerele naturale pot fi descompuse în felul următor :

725 846 309 = 7 x 100 000 000 + 2 x 10 000 000 + 5 x 1 000 00 + 8 x 100 000 + 4 x 10 000 +
6 x 1 000 + 3 x 100 + 9 x 1

Am avut ocazia să văd cum se numără oile la o stână din Valea Cuiejdiului, zona Neamțului. S-au băgat oile în strungă și le scoatem cate una, ciobanul spunea cu voce tare, la prima oaie o mie la a doua două mii ...trei mii, patru mii ..iar la a zecea ciobanul spunea zece. Un alt cioban stătea cu un băț în mână și făcea pe el o crestatură și așa mai departe o mie, două mii... În final se număra câte crestături sunt pe răboj și se adunau ultimele. Am întrebat ciobanii de ce spun o mie, doua mii în loc de una, două și mi-au răspuns că așa au apucat și ei . Bănuiesc ca să fie mult mai atenți sau "mie" poate veni de la "mioar ă " . Radu Vidu.

1. Scrieți cu cifre următoarele numere naturale: 2315198, 412345, 868911, 68932489

Rezolvare

Prima dată numerele se despart în grupuri de câte trei de la dreapta la stânga :
2 315 198 = două milioane trei sute cincisprezece mii o sută nouăzeci și opt
412 345 = patru sute doisprezece mii trei sute patruzeci și cinci
868 911 = opt sute șaizeci și opt de mii nouă sute unsprezece
68 932 489 = șaizeci și opt de milioane nouă sute treizeci și două de mii patru sute optzeci și nouă.

2. Care sunt cifrele de pe ordinul zecilor, sutelor și miilor în numărul 128399?

Rezolvare

Scriem numărul evidențiind clasele, grupurile de câte trei cifre de la dreapta la stânga :
128 399
cifra zecilor este 9 ; .
cifra sutelor este 3;
cifra miilor este 8

3. Scrieți toate numerele impare de forma \(\overline{1234x}\) .

Rezolvare

Un număr impar are ca ultimă cifră o cifră impară. Cifrele impare sunt: 1,3,5,7 și 9. Numerele cerute sunt : 12 34 1 , 12 34 3 , 12 34 5 , 12 34 7 , 12 34 9

4. Care este cifra aflată la ordinul zecilor în numărul 76 581?

Rezolvare

Cifra zecilor este 8.

5. Scrieți numărul 134 556 ca o sumă de produse, indicănd câte unități din fiecare ordin sunt.

Rezolvare

1 x 100 000 + 3 x 10 000 + 4 x 1 000 + 5 x 100 + 5 x 10 + 6 x 1

6. Scrie ți numerele de la 18 452 până la 18 463 inclusiv.

Rezolvare

18 452, 18 453, 18 454, 18 455, 18 456, 18 457, 18 458, 18 459, 18 460, 18 461, 18 462, 18 463

7. Completează fiecare rând al tabelului de mai jos folosind cifrele cerute:

Întreg

Cifra unităților

Cifra zecilor

Cifra sutelor

Cifra miilor

678

5 487

348 941

Rezolvare

Întreg

Cifra unităților

Cifra zecilor

Cifra sutelor

Cifra miilor

678

8

7

6

5 487

7

8

4

5

348 941

1

4

9

8

8. Considerăm numărul 735 426 . Completează tabelul de mai jos indicând ce reprezintă fiecare cifră a acestui număr.

6

2

4

5

3

Cifra zecilor de mii

7

Rezolvare

6

Cifra unităților

2

Cifra zecilor

4

Cifra sutelor

5

Cifra miilor

3

Cifra zecilor de mii

7

Cifra sutelor de mii

9. Copiați calculele de mai jos și completați corect punctele :

a) 5 + ... = 12
b) 15 – ... = 7
c) 3 x ... = 27
d) 17 + ... = 25
e) ... – 13 = 25
f) 12 x ... = 60
g) ... + 13 = 31
h) 34 – ... = 21
i) 3 x ... = 39

Rezolvare

a) 5 + 7 = 12
b) 15 – 8 = 7
c) 3 x 9 = 27
d) 17 + 8 = 25
e) 38 – 13 = 25
f) 12 x 5 = 60
g) 18 + 13 = 31
h) 34 – 13 = 21
i) 3 x 13 = 39

10. Se ia în considerare următoarea listă de numere:

152 ; 708; 347; 178; 359; 54; 602; 450; 1449; 841; 704; 548;

Dintre numerele de mai sus, care verifică proprietatea?

a) este scris cu două cifre;

b) cifra zecilor este 4;

c) cifra sutelor este 5;

d) cifra sutelor este un număr par.

Rezolvare

a) 54; b) 347, 1449, 841, 548; c) 548; d) 602, 450, 1449, 841

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro