Fracții ordinare     Reprezentarea pe axă a fracțiior ordinare

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Fracții

Reprezentarea pe axă

Pentru a reprezenta pe axa numerelor fracția \(\frac{5}{2}\) împărțim unitatea de măsură în două părți egale și măsurăm de la origine 5 astfel de părți.

Picture 1

Picture 5

1. Reprezentați pe axă următoarele fracții: \(\frac{1}{2}\) ; \(\frac{2}{4}\); \(\frac{3}{4}\); \(\frac{5}{4}\) ; \(\frac{12}{5}\) ;

Rezolvare

Picture 7

2. Pentru fiecare axă aşezaţi punctul după abscisa indicată:

Picture 13

Rezolvare

Picture 2

3. Pe axa de mai jos plasaţi punctele următoare respectând abscisele lor :

a) A( \(\frac{3}{4}\) ) ; b) B( \(\frac{7}{4}\) ) ; c) C( \(\frac{3}{2}\) )

Picture 3

Rezolvare

Picture 4

4. Pe axa de mai jos plasaţi punctele următoare respectând abscisele lor :

a) D( \(\frac{1}{6}\) ) ; b) E( \(\frac{1}{2}\) ) ; c) F( \(\frac{7}{3}\) )

Picture 8

Rezolvare

Picture 9

5. Se consideră axa de mai jos:

Picture 10

a) Completaţi coordonatele corespunz ătoare numerelor naturale.

b) Aflați abscisa punctelor A,B, C și D reprezentate pe axă:

c) P lasaţi pe axă punctele E(3) și F(6).

Rezolvare

a) Picture 11
b) [ A(2) ; B( \(\frac{9}{2}\) ) ; C( \(\frac{1}{2}\) ) ; D( \(\frac{21}{4}\) )
c) Picture 14

6. Se consideră axa de mai jos:

Picture 6

Fiecare unitate a fost împărţită în 8 părţi egale.

a) Ce fracții reprezintă punctele A,B,C și D?

b) Scrie ți fracțiile reprezentate de punctele B,C și D folosind fracții cu numitorul 4.

c) Scrieți fracția care reprezintă distanța BD.

Rezolvare

a) A( \(\frac{3}{8}\) ) ; B( \(\frac{12}{8}\) ) ; C( \(\frac{18}{8}\) ) ; D( \(\frac{6}{8}\) )
b) B( \(\frac{6}{4}\) ) ; C( \(\frac{9}{4}\) ) ; D( \(\frac{3}{4}\) )
c) Numărăm optimile existente între B și D: \(\frac{6}{8}\). Înseamnă că \(\frac{12}{8}\) – \(\frac{6}{8}\) = \(\frac{6}{8}\)

7. Pe axa de mai jos câte părți egale constituie o unitate? Dacă ar fi să aflăm fracțiile reprezentate de gradații, care ar fi numitorul acestor fracții?

Picture 12

a) Exprimați abscisele punctelor E, F, şi G folosind fracții.

Rezolvare

6 părţi, gradațiile reprezintă fracții cu numitorul 6.
a) G( \(\frac{4}{6}\) ) ; E( \(\frac{7}{6}\) ) ; F( \(\frac{15}{6}\) ))

8. Dintre punctele A( \(\frac{4}{2}\) ) , B( \(\frac{10}{4}\) ) și C( \(\frac{9}{5}\) ) reprezentate pe axa numerelor, precizați care este mai aproape de punctul 0.

Rezolvare

Picture 16

Așadar, punctul mai apropiat de 0 este C( \(\frac{9}{5}\) ).

9. Pe aceeași axă a numerelor, fracțiile \(\frac{9}{6}\) și \(\frac{3}{x}\) au fost reprezentate în același punct. Determinați numărul natural x.

Rezolvare

Dacă fracțiile \(\frac{9}{6}\) și \(\frac{3}{x}\) sunt reprezentate în același punct, asta înseamnă că ele sunt egale.

\(\frac{9}{6}\) = \(\frac{3}{x}\)

\(9\cdot x\) = \(3\cdot 6\)

\(9\cdot x\) = 18

x = 2

10. Utilizând reprezentarea pe axă, precizați câte numere naturale se pot reprezenta între fracțiile ordinare \(\frac{3}{2}\) și \(\frac{13}{2}\).

Rezolvare

Picture 18

Deci numerele naturale dintre cele doua fracții sunt 2, 3, 4, 5 și 6, adică 5 numere naturale.

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro