Fracții ordinare     Introducerea întregilor în fracție

Selecție de lecții video

Fracții

Introducerea întregilor în fracție

Orice fracție care conține întregi :

c\(\frac{r}{b}\)
b ≠ 0

se poate scrie sub forma \(\frac{a}{b}\) pentru că a = c · b + r.

În felul acesta am introdus întregii în fracție.

Picture 5

1. Câte jumătăți de măr sunt în trei mere și jumătate?

Rezolvare

\(3\frac{1}{2}\) = \(\frac{3·2 + 1}{2}\) = \(\frac{7}{2}\); 7 jumătăți de măr sunt în trei mere și jumătate.

2. Introduceți întregii în fracție: \(2\frac{1}{4}\), \(2\frac{1}{18}\), \(3\frac{5}{6}\), \(7\frac{3}{7}\) .

Rezolvare

\(2\frac{1}{4}\) = \(\frac{2·4 + 1}{4}\) = \(\frac{9}{4}\)

\(2\frac{1}{18}\) = \(\frac{2·18 + 1}{18}\) = \(\frac{37}{18}\)

\(3\frac{5}{6}\) = \(\frac{3·6 + 5}{6}\) = \(\frac{23}{6}\)

\(7\frac{3}{7}\) = \(\frac{7·7 + 3}{7}\) = \(\frac{52}{7}\)

3. Să se introducă întregii în fracție: \(2\frac{1}{6}\), \(2\frac{4}{10}\), \(4\frac{5}{9}\), \(10\frac{11}{13}\).

Rezolvare

\(2\frac{1}{6}\) = \(\frac{2·6 + 1}{6}\) = \(\frac{13}{6}\)

\(2\frac{4}{10}\) = \(\frac{2·10 + 4}{10}\) = \(\frac{24}{10}\)

\(4\frac{5}{9}\) = \(\frac{4·9 + 5}{9}\) = \(\frac{41}{9}\)

\(10\frac{11}{13}\) = \(\frac{10·13 + 11}{13}\) = \(\frac{141}{13}\)

4. Completeaz ă fracțiile pentru a obține enunțuri adevărate :

a) 2\(\frac{3}{9}\) = \(\frac{?}{9}\)

b) 3\(\frac{2}{4}\) = \(\frac{?}{4}\)

c) 4\(\frac{1}{5}\) = \(\frac{?}{5}\)

d) 7\(\frac{6}{8}\) = \(\frac{?}{8}\)

Rezolvare

a) 2\(\frac{3}{9}\) = \(\frac{21}{9}\)

b) 3\(\frac{2}{4}\) = \(\frac{14}{4}\)

c) 4\(\frac{1}{5}\) = \(\frac{21}{5}\)

d) 7\(\frac{6}{8}\) = \(\frac{62}{8}\)

5. Maria cumpără pentru ea și frații ei 6 înghețate. Horia, fratele ei cel mic, poate să mănânce doar 3 sferturi din înghețata lui. Reprezintă printr-o fracție cantitatea de înghețate mâncate, considerând ca unitate de măsură, o înghețată întreagă.

Rezolvare

Numărul de înghețate mâncate este 5\(\frac{3}{4}\) = \(\frac{23}{4}\)

6. Scrie fracțiile corespunătoare desenelor următoare sub forma c\(\frac{r}{b}\).

a) Picture 1

b) Picture 2

c) Picture 3

Rezolvare

a) 3 \(\frac{3}{5}\)

b) 3\(\frac{1}{4}\)

c) 3\(\frac{4}{8}\)

7. Stabilește egalități între fracțiile de pe prima linie si cele de pe a doua.

5\(\frac{4}{7}\) 3\(\frac{15}{20}\) 7\(\frac{12}{15}\) 15\(\frac{4}{10}\) 23\(\frac{9}{11}\)

\(\frac{75}{20}\) \(\frac{154}{10}\) \(\frac{39}{7}\) \(\frac{262}{11}\) \(\frac{117}{15}\)

Rezolvare

5\(\frac{4}{7}\) = \(\frac{39}{7}\)

3\(\frac{15}{20}\) = \(\frac{75}{20}\)

7\(\frac{12}{15}\) = \(\frac{117}{15}\)

15\(\frac{4}{10}\) = \(\frac{154}{10}\)

23\(\frac{9}{11}\) = \(\frac{262}{11}\)

8. Marius, Teodora, Denisa și Alexandru învață împreună să introducă întregii în fracție. Află care dintre cei 4 copii au introdus întregii greșit:

Marius : 7\(\frac{9}{11}\) = \(\frac{86}{11}\)

Teodora: 9\(\frac{6}{10}\) = \(\frac{69}{10}\)

Denisa: 8\(\frac{15}{17}\) = \(\frac{151}{17}\)

Alexandru: 6\(\frac{8}{14}\) = \(\frac{62}{14}\)

Rezolvare

7\(\frac{9}{11}\) = \(\frac{86}{11}\)

9\(\frac{6}{10}\) = \(\frac{96}{10}\)

8\(\frac{15}{17}\) = \(\frac{151}{17}\)

6\(\frac{8}{14}\) = \(\frac{92}{14}\)

Așadar, Teodora și Alexandu au introdus greșit întregii în fracție.

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro