Fracții ordinare     Fracții și procente din fracții

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Fracții

Fracții și procente din fracții

Picture 5

1 . a) Să se calculeze 40% din \(\frac{4}{50}\) .
b) Dacă \(\frac{4}{50}\) este lungimea în metri a unei componente mecanice cât înseamnă 40% în mm?

Picture 1

Rezolvare

a) 40% din\(\frac{4}{50} = \frac{40}{100} · \frac{4}{50} = {\frac{40 · 4}{100 · 50}}^{^{(10}} = {\frac{4 · 4}{5 · 100}}^{^{(4}} = \frac{4}{5 · 25} = \frac{4}{125}\)
b) Fracția \(\frac{4}{125}\) este echivalentă cu \(\frac{32}{1000}\). Această măsură este în metri. Pentru a o transforma în mm trebuie să multiplicăm cu 1000. \(\frac{32}{1000}\) · 1000 = 32. Răspuns: 32mm

2. Calculați \(\frac{2}{3}\) din \(\frac{39}{16}\).

Rezolvare

\(\frac{2}{3}\) · \(\frac{39}{16}\) = \({\frac{2 · 39}{3 · 16}}^{^{(2·3}}\) = \(\frac{13}{8}\)

3. Dacă în prima zi s-a cumpărat 30% din cantitatea disponibilă în depozitul unui magazin adică 300 de kg, iar în a doua zi 50% din ce a rămas, să se afle câtă marfă a rămas în depozit.

Rezolvare

30%.................300kg
100%...................x
x = \(\frac{100·300}{30}\) = 1000 (cantitatea totală din depozit)
1000 - 300 = 700 (cantitatea rămasă după prima zi)
50% · 700 = 350 (cantitatea cumpărată în a doua zi)
700 – 350 = 350 ( cantitatea rămasă la final)

4. Pentru a-și produce ciocolata, o companie folosește 60% cacao.

Free photos of Chocolate

Completați tabelul de mai jos:

Greutatea ciocolatei în grame

100

200

50

25

1200

75

350

Cacao folosită în grame

Rezolvare

\(\frac{60}{100}\) din 100 = \(\frac{6000}{100}\) = 60

\(\frac{60}{100}\) din 200 = \(\frac{12000}{100}\) = 120

\(\frac{60}{100}\) din 50 = \(\frac{3000}{100}\) = 30 \(\frac{60}{100}\) din 25 = \(\frac{1500}{100}\) = 15 \(\frac{60}{100}\) din 1200 = \(\frac{72000}{100}\) = 720

\(\frac{60}{100}\) din 75 = \(\frac{4500}{100}\) = 45

\(\frac{60}{100}\) din 350 = \(\frac{21000}{100}\) = 210

Greutatea ciocolatei în grame

100

200

50

25

1200

75

350

Cacao folosită în grame

60

120

30

15

720

45

210

5. Conectați fracțiile la procentul adecvat:

\(\frac{1}{2}\)
.
\(\frac{3}{4}\)
.
\(\frac{1}{5}\)
.
\(\frac{3}{10}\)

20%
50%
30%
75%

Rezolvare

\(\frac{1}{2}\) = 50%
.
\(\frac{3}{4}\) = 75%
.
\(\frac{1}{5}\) = 20%
.
\(\frac{3}{10}\) = 30%

6. Calculați procentele:

a) 20% din 300

b) 25% din 440

c) 70% din 150

Rezolvare

\(\frac{20}{100}\) din 300 = \(\frac{6000}{100}\) = 60

\(\frac{25}{100}\) din 440 = \(\frac{11000}{100}\) = 110

\(\frac{70}{100}\) din 150 = \(\frac{10500}{100}\) = 105

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro