Fracții zecimale     Transformarea unei fracții zecimale într-o fracție ordinară

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Fracții zecimale

Transformarea fracțiilor zecimale în fracții ordinare

Pentru a transforma dintr-o fracție zecimală scriem numărul la numărător fără virgulă. La numitor scriem 1 urmat de atâtea zerouri câte zecimale sunt în fracția zecimală.

Picture 8

1. Scrieți numerele sub formă de fracție ordinară : 465,10; 9,2; 10,001; 14.9877; 0,02

Rezolvare

465,10 = \(\frac{46510}{100}\) = \(\frac{4651}{10}\)
9,2 = \(\frac{92}{10}\)
10,001 = \(\frac{10001}{1000}\)
14.9877 = \(\frac{149877}{1000}\)
0,02 = \(\frac{2}{100}\)

2. Se consideră următoarele trei numere:

A = 84,76 B = 301,4 C = 3,204

Numărul A se poate descompune în următoarele două feluri

84,76 = 8 · 10 + 4 · 1 + 7 · 0,1 + 6 · 0,01

84,76 = 84 + \(\frac{7}{10}\) + \(\frac{6}{100}\)

Realizați și voi descompunerile numerelor B și C.

Rezolvare

301,4 = 3 · 100 + 1 · 1 + 4 · 0,1;

301,4 = 301 + \(\frac{4}{10}\);

3,204 = 3 · 1 + 2 · 0,1 + 4 · 0,001;

3,204 = 3 + \(\frac{2}{10}\) + \(\frac{4}{1000}\)

3. Numărul 37,89 este un număr zecimal care admite scrierea fracțională:

37,89 = \(\frac{3789}{100}\)

Realiza ţi scrierea fracţională a următoarelor trei fracții zecimale:

a) 7,46 b) 37,49 c) 0,037

Rezolvare

a) \(\frac{746}{100}\)
b) \(\frac{3749}{100}\)
c) \(\frac{37}{1000}\)

4. Realizaţi scrierea fracţională, apoi scrierea zecimală a următoarelor numere:

a) douăzeci şi patru sutimi;

b) cinci sute optzeci şi trei miimi;

c) trei sute cincizeci miimi;

d) cinci sute douăzeci şi trei zecimi.

Rezolvare

a) \(\frac{24}{100}\); 0,24;
b) \(\frac{583}{1000}\); 0,583;
c)\(\frac{350}{1000}\); 0,35;
d) \(\frac{523}{10}\); 52,3

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro