Fracții zecimale     Compararea fracțiilor zecimale

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Fracții Zecimale

Compararea fracțiilor zecimale

Pentru a compara două fracții zecimale, comparăm mai întâi părțile lor întregi.
- Dacă părțile întregi sunt diferite, este mai mare fracția cu partea întreagă mai mare.
- Dacă părțile întregi sunt egale comparăm părțile zecimale. Dacă numerele nu au aceleași părți zecimale putem adăuga zerouri la dreapta.

În exemplele următoare cifrele marcate cu verde sunt egale , iar cifrele marcate cu roșu nu sunt egale .

Picture 9

Picture 10

Picture 7

1. Completați punctele corect cu semnele "<" sau ">" :

a) 14,7 ... 14,701 b) 5,102 ... 5,12 c) 7,71 ... 8,71 d) 8,401 ... 8,7 e) 12,702 ... 12,4

f) 5,72 ... 5,3 g) 0,07 ... 0,7 h) 9,700 ... 9,7

Rezolvare

a) 14,7 < 14,701
b) 5,102 < 5,12
c) 7,71 < 8,71
d) 8,401 < 8,7
e) 12,702 > 12,4
f) 5,72 > 5,3
g) 0,07 < 0,7
h) 9,700 = 9,7

2. Dan și-a cumpărat de la magazin o pungă de bomboane și un suc care costă în total 13,7 lei. Marian și-a cumpărat două pungi de bomboane și trei sucuri care în total valorează 37,2 lei. Care dintre cei doi copii a plătit mai mult?

Rezolvare

Marian a plătit mai mult, întrucât 37,2 > 13,7

3. Compară numerele: 14,75 și 14,45; 1132,41 și 1231,12; 89,56 și 86,59.

Rezolvare

14,75 > 14,45
1132,41 < 1231,12
89,56 > 86,59

4. Pentru fiecare dintre următoarele afirmații, alegeți “A”, dacă afirmația este adevărată, sau “F”, dacă afirmația este falsă.

a) 5,8 < 5,3

b) 3,45 > 3,42

c) 7,05 > 7,55

d) 8,31 < 2,31

e) 4,23 < 4,2

f) 11,54 > 11,325

g) 6,60 = 6,6

h) 3,5 < 3,50

i) 2,7837 < 2,7834

Rezolvare

a) F

b) A

c) F

d) F

e) F

f) A

g) A

h) F

i) F

5. Încadrați fiecare dintre următoarele fracții zecimale între 2 numere naturale consecutive:

a) 5,76

b) 6,1

c) 15,16

d) 0,6

e) 17,71

Rezolvare

a) 5 < 5,76 < 6

b) 6 < 6,1 < 7

c) 15 < 15,16 < 16

d) 0 < 0,6 < 1

e) 17 < 17,71 < 18

6. Scrieți în ordine crescătoare următoarele fracții zecimale:

a) 5,17; 32,1; 3,11; 0,6; 17,32;

b) 13,25; 3,71; 2,5; 88,8; 23,654; 1257,201;

Rezolvare

a) 0,6; 3,11; 5,17; 17,32; 32,1

b) 2,5; 3,71; 13,25; 23,654; 88,8; 1257,201

7. Scrieți în ordine descrescătoare următoarele fracții zecimale:

a) 3,62; 483,1; 0,66; 0,5; 74,52; 12,22;

b) 1,1; 1,001; 1,1010; 1,1101; 1,11; 1,0001;

Rezolvare

a) 483,1; 74,52; 12,22; 3,62; 0,66; 0,5

b) 1,1101; 1,11; 1,1010; 1,1; 1,001; 1,0001

8. Comparați numerele:

a) 6,928 și 6,929

b) 7,42 și 7,24

c) 284,739 și 284,379

d) 17,13 și 13,17

e) 72,357 și 72,375

Rezolvare

a) 6,928 < 6,929

b) 7,42 > 7,24

c) 284,739 > 284,379

d) 17,13 > 13,17

e) 72,357 < 72,375

9. Copiați pe caiete și completați spațiile libere cu unul dintre semnele: “<”, “=”, “>”.

a) 78,73927 … 78,73037

b) 92,8392 … 92,9832

c) 63,6382 … 63,6381

d) 839,9026 … 839,9036

Rezolvare

a) 78,73927 > 78,73037

b) 92,8392 < 92,9832

c) 63,6382 > 63,6381

d) 839,9026 < 839,9036

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro