Fracții zecimale     Reprezentarea pe axă a fracțiilor zecimale

Selecție de lecții video

Fracții Zecimale

Reprezentarea pe axă a fracțiilor zecimale

fracțiilor zecimale

Pentru a reprezenta pe axă zecimi împărțim unitatea în 10 diviziuni egale. Fiecare diviziune reprezintă o zecime.

Picture 13

Pentru a reprezenta sutimi putem desena 10 diviziuni într-o zecime. Fiecare din aceste diviziuni reprezintă o sutime.

Picture 14

Ce asemănare găsiți între axa numerelor și o riglă gradată? Ce deosebiri?

Picture 16

Fie numerele a și b, fracții zecimale. Dacă a < b atunci a este reprezentat pe axa numerelor la stânga lui b.

1. Selectați numerele cuprinse între 2,6 şi 4,21:

2,45; 2,802; 3,1; 4,3; 4,105; 4,24

Rezolvare

2,802; 3,1; 4,105

2. Aranjați în ordine crescătoare următoarele numere:

3,01; 3,202; 3,21; 3,102

Rezolvare

3,01; 3,102; 3,202; 3,21

3. Se ia în considerare rigla gradată de mai jos:

Picture 12

a.) Găsiţi abscisele punctelor A, B, C şi D reprezentate pe rigla gradată. Abscisa este numărul care indică distanța până la origine măsurată folosind unitatea de măsură convenită pentru acea axă.

Rezolvare

A(15,5); B(20,8); C(13,9); D(18,0)

b) Plasaţi pe rigla gradată următoarele puncte: X(18,8), Y(14,6), Z(19,3)

Rezolvare

Picture 11

c) Ordonaţi abscisele celor şapte puncte întâlnite în acest exerciţiu în ordine crescătoare

Rezolvare

C(13,9), Y(14,6), A(15,5), D(18,0), X(18,8), Y(19,3), B(20,8)

4. Mai jos sunt reprezentate patru axe dintre care unele elemente au fost șterse:

Picture 10

Completați cu numere gradațiile fiecăreia dintre aceste linii

Rezolvare

Picture 9

5. Eprubetele de mai jos au o capacitate de 1 l. Spuneţi care este volumul conținutului din fiecare dintre aceste eprubete:

Picture 8 Picture 7

Rezolvare

a) 0,7 l; b) 0,5 l; c) 0,58 l

6. a) Realizați descompunerile zecimale ale următoarelor fracții zecimale:

a) 1,37 b) 1,45 c) 1,05 d) 1,33 e) 1,4
a) 1,3 = 1 + 0,3 + 0,07

Rezolvare

b) 1,45 = 1 + 0,4 + 0,05
c) 1,05 = 1 + 0,05
d) 1,33 = 1 + 0,3 + 0,03
e) 1,4 = 1 + 0,4

b) Plasați următoarele cinci puncte pe rigla gradată de mai jos:

Picture 6

Rezolvare

Picture 4

c) Aranjați abscisele acestor puncte în ordine descrescătoare:

Rezolvare

B (1,45), E(1,4), D(1,33), A(1,3), C(1,05)

7. Se consideră rigla gradată de mai jos şi cinci puncte definite de abscisa lor:

Picture 3

A(4,04)
B(4 + \(\frac{2}{10}\) + \(\frac{8}{100}\) )
C(4 + \(\frac{3}{10}\) + \(\frac{1}{100}\))
D(4 + (1 · 0,1) + (6 · 0,01)
E - are partea întreagă 4 și partea sa zecimală este de 22 de sutimi.

a) Realiza ţi scrierea zecimală a coordonatelor punctelor B, C, D, E

Rezolvare

B(4 + \(\frac{2}{10}\) + \(\frac{8}{100}\) = B(4 + 0,2 + 0,08 ) = B(4,28)
C(4 + \(\frac{3}{10}\) + \(\frac{1}{100}\)) = C(4 + 0,3 + 0,01) = C(4,31)
D(4+0,1+0,06) = 4,16
E(4,22)

b) Plasaţi pe rigla gradată cele 5 puncte ale enunțului

Rezolvare

Picture 2

c) Aranjați abscisele acestor puncte în ordine descrescătoare

Rezolvare

C (4,31), B(4,28), E(4,22), D(4,16), A(4,04)

d) Dați o încadrare abscisei punctului A către cea mai apropiată unitate. Acest număr reprezintă rotunjirea numărului la unități.

Rezolvare

A(4,0)

e) Dați o încadrare a abscisei punctului B către cea mai apropiată zecime. Aceasta reprezintă rotunjirea numărului la zecimi.

Rezolvare

B(4,3)

8. Considerăm porțiunea de riglă gradată mai jos:

Picture 1

a) Găsiți abscisele punctelor A şi B.

Rezolvare

A(1,73); B(1,78)

b) Câte sutimi separă punctul A de punctul B?

Rezolvare

5 sutimi

c) Câte sutimi separă punctul C de punctul A?

Rezolvare

1,73 – 1,52 = 0,21; 21 de sutimi

d) Se consideră punctul D cu abscisa 0,72. Câte sutimi îl separă de punctul A?

C

1,73 – 0,72 = 1,01; 101 sutimi

9. Câte fracții zecimale cu două zecimale există între 7,35 și 7,71? Dar între 3,01 și 3,99?

Rezolvare

71 - 35 - 1 = 35. Deci numărul de fracții zecimale cu două zecimale cuprinse între 7,35 și 7,71 este 35.

99 - 1 - 1 = 97. Deci numărul de fracții zecimale cu două zecimale cuprinse între 3,01 și 3,99 este 97.

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro