Fracții zecimale     Media aritmetică

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Fracții zecimale
Media aritmetică

Media aritmetică a două sau mai multor numere naturale este suma numerelor împărțită la câte numere sunt.

Exemplu :

Care este media aritmetică dintre 6, 9 și 10 ?

Picture 1

1. Să se calculeze media numerelor 10, 5, 6, 7.

Rezolvare

10 + 6 + 6 + 7 = 29
29 : 4 = 7,25

2. Notele Mariei la matematică sunt 10, 10, 7, 8, 9. Să se calculeze ce medie va avea Maria.

Why So Many Students Struggle With Math | GradePower Learning

Rezolvare

\(\frac{10+10+7+8+9}{5}\) = \(\frac{44}{5}\) = 8,8

3. Un sportiv aleargă în prima zi 32 de km, în a doua zi 28 de km și în a treia zi 24 de km. Să se calculeze media distanțelor parcurse în cele 3 zile.

Picture 3

Rezolvare

\(\frac{32+28+24}{3}\) = \(\frac{84}{3}\) = 28

Picture 5

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro