Fracții zecimale     Împărțirea unei fracții zecimale la un număr natural

Selecție de lecții video

Fracții zecimale

Împărțirea unei fracții zecimale la un număr natural

La împărțirea unei fracții zecimale finite la un număr natural se procedează ca la împărțirea numerelor naturale, dar înainte de a coborî prima cifră aflată după virgulă se trece virgula la rezultat.

Picture 3

Înmulțirea cu 10 mută virgula la dreapta o cifră.
Exemplu :
65,27 · 10 = 652,7
5,(3) · 10 = 53,(3)
5,(3) · 100 = 533,(3)
5,(3) · 1000 = 5333,(3)
7,2 · 100 = 720

Împărțirea cu 10 mută virgula la stânga cu o cifră.
Exemplu :
98,5 : 10 = 9,85
6,(3) : 10 = 0,6(3)
0,(3) : 10 = 0,0(3)
23,(3) : 10 = 2,(3)

Picture 5

1. Pentru refacerea instalației electrice a apartamentului, George are nevoie de 57,5 m de conductor electric. Dacă prețul conductorului electric este 14,90 lei pentru 10m, care este bugetul lucrării?

Picture 1

Rezolvare

Care este prețul unui metru de conductor?
10m costă 14,90
1m costă 14,90 : 10 = 1,49
1m costă 1,49 lei
57,5m costă 1,49 · 57,5 = 85,675 lei

2. Să se calculeze: 2,62 : 2 și 3,93 : 3.

Rezolvare

2,62 : 2 = 1,31
3,93 : 3 = 1,31

3. Calculați 4,52 : 2; 7,20 : 3 și 6,48 : 8

Rezolvare

4,52 : 2 = 2,26
7,20 : 3 = 2,4
6,48 : 8 = 0,81

4. Găsiți numerele lipsă pentru a verifica calculele:

a) 37,82 · ...= 378,2 b) 12 · ...= 0,12 c) 4,213 : ...= 0,04213

d) 9,698 · ...= 9698 e) 721 : ...= 7,21 f) 4,325 · ...= 432,5

Rezolvare

a) 10; b) 0,01; c) 100; d) 1000; e) 100; f) 100

5. Un set de 6 becuri costă 39,50 lei. Cât costă un bec? Dar 100 de becuri? Dar 1000 ?

Picture 2

Rezolvare

39,5 : 6 = 6,58(3) lei costă un bec
Prețul a 100 de becuri este 6,58(3) · 100 = 658,3 lei
Prețul pentru 1000 de becuri este 6,58(3) · 1000 = 6583,3 lei

6. a) 10 caiete de același fel cântăresc 5,45 kg. Cât cântăresc 4 caiete?

b) 61 caiete de același fel cântăresc 30,50 kg. Cât cântăresc 18 caiete?

Rezolvare

a) 5,45 : 10 = 0,545 kg cântărește un caiet

0,545 · 4 = 2,18 kg cântăresc 4 caiete

b)30,50 : 61 = 0,5 kg cântărește un caiet

0,5 · 18 = 9 kg cântăresc 18 caiete

7. Calculați:

a) 34,7 : 4

b) 64,90 : 7

c) 748,3 : 25

d) 378,6473 : 100

e) 843,23 : 5

f) 873,9 : 28

Rezolvare

a) 34,7 : 4 = 8,675

b) 64,90 : 8 = 8,1125

c) 748,3 : 25 = 29,932

d) 378,6473 : 100 = 3,786473

e) 843,23 : 5 = 168,646

f) 873,9 : 37 = 23,6(189)

8. Un agricultor are de cules 1032,24 kg de cartofi în 3 zile. Calculați câte kilograme de cartofi

va culege in fiecare zi agricultorul, dacă își propune să culeagă aceeași cantitate de cartofi în fiecare zi.

Rezolvare

1032,24 : 3 = 344,08 kg de cartofi culeși în fiecare zi

9. 5 pătrate congruente au suma perimetrelor egală cu 78,42 cm.

a) Aflați perimetrul unui singur pătrat

b) Aflați lungimea laturii unui pătrat

Rezolvare

a) 78,42 : 5 = 15,684 cm (perimetrul unui pătrat)

b) 15,684 : 4 = 3,921 cm (lungimea laturii unui pătrat)

10. Deîmpărțitul este 17,493 iar câtul este 35. Cât este împărțitorul?

Rezolvare

17,493 : x = 35

x = 17,493 : 35 = 0,4998

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro