Geometrie     Distanța dintre două puncte

Vreau abonament pentru a avea acces la toate filmele. Selecție de lecții video

Geometrie

Distanța dintre două puncte

Distanța dintre două puncte reprezintă lungimea segmentului format între cele două puncte.

Pentru a măsura orice distanță folosim o unitate de măsură.

Unitatea de măsura standard este metrul cu multiplii și submultiplii săi.

Lungimile segmentelor pot fi adunate sau scăzute :

Picture 1

AB + BC = AC; 6 + 12 = 18

AC – AB = AC; 18 – 6 = 12

Lungimile pot fi înmulțite sau împărțite :

Picture 3

Lungimea segmentului PM este de 3 ori mai mic ă decât lungimea segmentului MN.

PM · 3 = MN; 2 · 3 = 6

MN : 3 = PM; 6 : 3 = 2

Două segmente care au aceeași lungime se numesc congruente .

Picture 4

Scriem: AB ≡ CD

1. Fie segmentul [AB] cu lungimea de 5 cm și segmentul [CD] cu lungimea de 8 cm. Sunt cele două segmente congruente?

Rezolvare

Cele două segmente nu sunt congruente deoarece nu au aceeași lungime.

2. Fie punctele A, B, C aflate pe dreapta d. Știind că AC = 10cm iar BC = 4cm. Ce lungime are segmentul AB?

RezolvarePicture 2
AB = AC – BC; AB = 10 – 4 = 6 cm.

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

bd. Ion Mihalache 327
Sector 1, București
Tel.: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro