Termene și condiții de utilizare

Dacă aveți sub 18 ani vă rugăm citiți termenele și condițiile și politica de confidențialitate împreună cu părinții sau reprezentanții legali. Acest text reprezintă un acord încheiat între platforma de învățare a matematicii mquest.ro operată de C.I.P. Cristina Angela Tohănean și clienții acesteia. Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului sau a oricărei pagini din acesta constituie o acceptare în întregime și necondiționată a acestui acord și a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Conținutul site-ului așa cum este el definit este proprietatea C.I.P. Cristina Angela Tohănean, în afara cazurilor în care este menționat expres autorul. Toate materialele publicate pe acest site sunt protejate de "Legea dreptului de autor" și de tratatele și acordurile internaționale privind drepturile de proprietate intelectuală.

Utilizatorii pot folosi conținutul site-ului exclusiv în scopuri educaționale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site.

Utilizatorul ia la cunostință că C.I.P. Cristina Angela Tohănean nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet.

Orice includere de linkuri spre alte site-uri nu implică sprijinirea de către C.I.P. Cristina Angela Tohănean a materialului disponibil pe acele site-uri nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

C.I.P Cristina Angela Tohănean își rezervă dreptul de a-și selecta clienții. De aceea conturile gratuite de pe mquest.ro sunt supuse unui regim tranzitoriu putând fi oricând, și fără notificare prealabilă, șterse în întregime fără a păstra date de navigație și informații personale.

Utilizatorii care dau feedback valoros cu privire la conținutul lecțiilor beneficiază de un regim special. Dacă vă aflați în această situație vă rog contactați-ne.

Utilizatorii care impart contul plătit mquest.ro cu alte persoane vor fi sancționați cu suspendarea contului la mquest.ro. Traficul nejustificat de o formă de învățare pentru o persoană va fi de asemenea sancționat cu suspendarea contului.

Protectia datelor personale

Există probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informații cu caracter personal, cum ar fi numele și adresa de e-mail, pentru a putea îmbunătăți calitatea serviciilor oferite de site, pentru a raspunde întrebarilor utilizatorilor și pentru a ține evidența utilizării site-ului.

În acest sens, C.I.P. Cristina Angela Tohanean va administra in conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezentul acord constituie informare către utilizatori că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciului.

Modificarea acordului

C.I.P. Cristina Tohănean își rezervă dreptul de a modifica, oricând și oricare dintre clauzele acestui acord, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină și necondiționată de către utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Despre noi

Realizăm lecții de matematică
interesante și captivante care pot
fi folosite atât la clasă cât și acasă.

Un proiect susținut de mindfactory.ro
Cursuri extraordinare pentru copii.

Referințe și documentare

Contact

C.I.P. Cristina Tohănean
Str. Cupolei nr. 5
bl. 2B, SC. 1, parter, ap. 2
Sector 6 BUCUREȘTI
Code 061153

Tel 1: 0728850906
Tel 2: 0723302859
contact@mquest.ro

powered by mindfactory.ro

producer: C.I.P. Cristina Tohănean cristinatohanean.ro